Historia

Marek Chrapan: Zbrodnie ludobójstwa pod symbolem Katyń


12 kwietnia 2018 o 15:00   /   komentarzy (2)

O katyńskiej zbrodni ludobójczej mamy sporo już publikacji współczesnych, nie licząc pierwszego wydania londyńskiego „Katyń”, jest film. Nie wszystkie jednak dokumenty Rosja nam przekazała i nie wygląda, że pod wodzą Putina przekaże. Badacze historii nadal zastanawiają się nad przyczynami ludobójstwa popełnianego na oficerach, policjantach, urzędnikach czy inteligencji, jakby nie biorąc pod uwagę pisma Szefa NKWD Żyda Berii skierowanego do Stalina, ​w którym wyraźnie określił przyczyny, „wszyscy wymienieni Polacy są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”, wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym, „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania”.


Dodawał, że sprawy należy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Chodziło o zgładzenie przeszło 25 tysięcy przetrzymywanych w różnych miejscach Polaków.

Katyń, został wykreowany przez pierwszego agresora – ludobójcę narodu polskiego, Niemcy, na symbol ludobójstwa Rosji sowieckiej, dla przykrycia swoich zbrodni. Takim pozostał do dzisiaj mimo propagandy sowieckiej próbującej przerzucić odpowiedzialność na Niemców.

Rozpad systemu sowieckiego spowodował ujawnienie większej ilości miejsc kaźni narodu polskiego. Okazało się, że Katyń nie jest największym cmentarzem zbrodniczych działań Rosji sowieckiej, manipulowanej przez ogólnoświatową żydokomunę (państwo to powstało dzięki pieniądzom żydowskich bankierów). Zbrodnia katyńska została odkryta już w 1941 r. – dokonali tego, dzięki pomocy miejscowej ludności, dwaj polscy robotnicy przymusowi. Dotychczas zwycięskie Niemcy jednak nie kwapiły się z ujawnieniem jej i dopiero klęski na froncie wschodnim spowodowały zajęcie się zbrodnią. Dnia 13 kwietnia 1943 r. Radio Berlin podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim 10000 zwłok polskich żołnierzy (według dzisiejszej wiedzy 4404).

Dzisiaj pod pojęciem „Katyń” mówi się o ok. 22 000 ofiar zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje, w większości oficerów WP, policjantów, urzędników. Mniej mówi się o pozostałych miejscach mordów, które ukazuje poniższa mapa.

Jednak ona też nie oddaje całości sowieckich zbrodni ludobójczych, nie ma tu zaznaczonego „więzienia” (obozu) etapowego (na czas organizacji transportu do następnego podobnego więzienia etapowego) w Głębokiem-Berezweczu, gdzie masowo mordowano Polaków podczas pierwszej sowieckiej okupacji jak i podczas drugiej – jeszcze w latach 1946/7 powstańców warszawskich i innych żołnierzy AK (wiem z opowieści Ojca, jego pierwszy etap), na badania czekają zbrodnie ludobójstwa w Grodnie, Brześciu, Baranowiczach itd., niezliczona dotychczas ilość miejsc i ludzi pozbawionych życia za to, że byli Polakami. Odpowiedzialnością za te zbrodnie próbuje się obciążać poszczególne osoby. Nie „rozgrzeszając” ich odpowiedzialności trzeba jednak dostrzec, ze mogli tego dokonać w systemie umożliwiającym czy wręcz nakazującym. System tak ideologicznie opracowany jak i praktycznie wprowadzony w życie przez ludzi pochodzenia żydowskiego – ideologię Żydów Marksa i Engelsa udoskonalił i wcielił w życie potomek żydowskich dziadków z Ukrainy (Chazarów), nawracających się na chrześcijaństwo, by uciec ze „strefy osiedlenia” (Żydzi za caratu mieli prawo zamieszkiwać tylko określone tereny) W. I. Uljanow – Lenin (od rzeki Leny gdzie był zesłany). Pomagali mu w tym Żydzi Trocki, Zinowiew, Krasin, Radek i tysiące innych z od czasu do czasu „wtrąconymi” degeneratami innych narodowości.

Lenin – pisze Richard Pipes – był pierwszym przywódcą, dla którego polityka, zagraniczna i wewnętrzna, była po prostu wojną, w której musiał wygrać – tj. doprowadzić do fizycznego unicestwienia przeciwnika. I jeśli podczas samego przewrotu październikowego liczbę ofiar można było liczyć w dziesiątkach i setkach, to później urosła do milionów, skoro – jak się ocenia – tylko w latach 1917-1922 Rosja straciła ponad 23 mln ludności.

To ten system założył pierwszy na świecie obóz koncentracyjny w Chołnogorach, to w tym systemie zaczęto topić jeńców m.in. Polaków na barkach podczas wojny domowej i z Polską lat 1917-1923. To w tym systemie użyto gazu przeciwko bezbronnym buntującym się chłopom, to w wojnie sowiecko-polskiej w armii Budzionnego zabroniono brać jeńców – nakazano ich bestialsko mordować.

To są przyczynki do późniejszych zbrodni, m.in. pod nazwą „katyńskiej”. Inną kwestią jest czy było porozumienie między Niemcami, a sowietami w likwidacji polskiej substancji narodowej. Czekamy na dalsze, bardziej zaangażowane prace IPN nad ludobójczymi zbrodniami.


Komentarze (2)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick E-mail WWW(nieobowiązkowe)

  • 12 kwietnia 2018 o 18:34 Dymitr Ogonowski

    Stalin dokonał ludobójstwa na Polakach rzeczywiście z tej przyczyny, że obawiał się, że mogą ogólnie oddziaływać na innych i system komunistyczny, który służył władzy Stalina, może zacząć trzeszczeć. Polacy opierali się kolektywizacji. A poza tym byli przywiązani do Kościoła Katolickiego. Stalin w ogóle był dobrym znawcą spraw etnicznych i charakterów poszczególnych narodów. Wiedział, że Polakom komunizm o wiele trudniej narzucić niż ludności rosyjskiej. W Rosji też oczywiście opór był. Ale tam, o wiele łatwiej było go spacyfikować, zarówno czynnikami siłowymi, jak i propagandowymi. Chłop, czy robotnik w Rosji, jak widzi, że władza ma przewagę w sile, to z reguły ustąpi. A katolicki Polak, szczególni szlachcic, z reguły będzie stawiał opór. Dla niego byłoby brakiem honoru ustąpić przed złą siłą, a w ramach religii wierzy jeszcze w pomoc Boga. A z kolei chłopi polscy wykazywali ogólnie, o wiele większe przywiązanie do własności, od rosyjskich. Jak ktoś polskiemu chłopu chce coś zabrać, to może dostać widłami. Dlatego trudno Polaków siłą było zmusić do kolektywizacji.

    Odpowiedź
  • 12 kwietnia 2018 o 21:31 łazik

    Właśnie stąd wieczne milczenie o Katyniu na zachodzie – UDZIAŁ ŻYDÓW W ZBRODNI.

    Odpowiedź