Kultura

Konkurs literacki: Paweł Krzemiński – „Polskość powodem do dumy”


14 maja 2018 o 19:00   /   komentarzy (1)

Publikujemy kolejną pracę, która wzięła udział w naszym konkursie.

                                                                                                                     Paweł Krzemiński Warszawa 2018 r.

                                                                      Polskość powodem do dumy

W XXI wieku człowiek musi na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad tym czym jest patriotyzm, cywilizacja i jego własna tożsamość narodowa. W dzisiejszym świecie podczas gdy społeczeństwo jest zabiegane i zajęte pracą, tworzą się niezwykle szkodliwe modernistyczne mechanizmy, które poprzez media głównego nurtu, współczesne trendy i poprawność polityczną nieustannie odrywają naród od swojej własnej historii, kultury i cywilizacji. Obecna narracja polityczna chce zatrzeć różnice kulturowe i cywilizacyjne, tym samym niszcząc to co było wypracowywane przez ponad kilkanaście wieków przez naszych przodków. Dzisiejszy polski patriotyzm, musi postarać się utrzymywać ducha kulturowego poprzez propagowanie postaw tradycjonalistycznych oraz promowanie dzieł pisarzy ściśle związanych z naszym narodem jak np. Roman Dmowski.

Każdy Polak, który chce być szczerym patriotą, bez względu na swoje poglądy i wyznanie musi uznać ważność cywilizacji łacińskiej, która ukształtowała nasz byt w chrześcijańskiej Europie. Najznamienitszym polskim historykiem zajmującym się teorią cywilizacji był niewątpliwie Feliks Koneczny, pokazał on jak wielkie różnice dzielą poszczególne regiony świata, i jak ważne dla naszego przetrwania jest podtrzymywanie własnej historii i uniwersalnych cech spajających naszą kulturę, taką cechą jest niewątpliwie religia chrześcijańska.

Jeżeli chcemy być dumni z naszej polskości, i dawać narodowi patriotyczne świadectwo musimy przede wszystkim pamiętać o tych, którzy w przeszłości walczyli o najcenniejsze wartości naszej kultury z bezwzględnością destruktywnego liberalizmu, takim człowiekiem był niewątpliwie Teodor Jeske-Choiński, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, który swoimi dziełami rozniecał polską dumę narodową i wychwalał naszą historię, jednocześnie walczył o autorytet Kościoła Katolickiego z nihilizmem i modernizmem epok literackich, w których żył. Jego powieść pt.”Stłumione Iskry”, pokazująca, że miłość do rodaków jest cnotą, za którą można umrzeć, została całkowicie zapomniana w czasach pozytywizmu, które bardzo szybko zapomniały o romantycznym patriotyzmie, podobnie było z jego powieścią „Gasnące Słońce” ukazującą destruktywny wymiar na dzieje Imperium Rzymskiego odwrotu od własnej kultury i dumy ze swojej przynależności. Doskonale zobrazował jak upadek moralności społeczeństwa przyspieszył koniec świetności mocarstwa. Jego obfita twórczość, walcząca o dumę z własnego kraju, tradycji i wiary została skazana na zapomnienie, przez komunistów którzy w czasach PRL poddali niezwłocznemu wycofaniu jego liczne powieści i prace krytycznoliterackie.

Jeśli chcemy rozpalić w naszym narodzie patriotyczną dumę pamiętajmy o tych, którzy dla tego celu poświęcali całe życie i nie bali się walki o swoje wartości. Naszym obowiązkiem jest nieustanne sięganie po patriotyczne dzieła w celu podtrzymania naszej tożsamości w tym modernistycznym duchu dzisiejszych czasów.

Czytaj także


Komentarze (1)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick E-mail WWW(nieobowiązkowe)

  • 14 maja 2018 o 23:59 Dymitr Ogonowski

    Co dokładnie należy rozumieć przez cywilizację łacińską? Czy np. Krzyżaków do niej wliczacie. Oni nieraz używali niemieckiego zamiast łaciny, co było przejawem ich pychy, gwałcącej ówczesne zwyczaje dyplomatyczne. Ale nie lingwistyka tu jest najważniejsza. Ich polityka podatkowa, gnębiąca mieszczaństwo, na cele głównie militarne, to jest według mnie pierwowzór późniejszej polityki pruskiej i niemieckiej z czasów I wojny światowej. A zarówno nazizm, jak i komunizm według mnie dużo zaczerpnęły z tego okresu. Historycy gospodarczy potwierdzają, że bolszewicy w dużej mierze wzorowali się na gospodarce niemieckiej z I wojny światowej. Oczywiście w Rosji gorsza organizacja niż w warunkach pruskiego drylu. Oczywiście mnie prusactwo nie odpowiada. Może jednak, to nie tylko Luter ale już Krzyżacy nie należeli do cywilizacji łacińskiej?

    Odpowiedź