Adam Seweryn: Jan Mosdorf – inspiracja w dążeniu ku wielkości

Był jednym z najważniejszych ideologów i przywódców przedwojennego ruchu narodowego. Urodził się 30 maja 1904 roku. Ukończył filozofię w 1928r. Jego praca magisterska dotyczyła poglądów etycznych Zygmunta Balickiego. Sześć lat później uzyskał on stopień doktora. Z ideą narodową związany był od 1926r. Początkowo działał w Młodzieży Wszechpolskiej, w 1928r. został prezesem tej organizacji. Następnie związał … Czytaj dalej Adam Seweryn: Jan Mosdorf – inspiracja w dążeniu ku wielkości