12 września br. Brygada Opolska wzięła udział w uroczystościach w Starym Grodkowie upamiętniających 74 rocznicę mordu dokonanego przez funkcjonariuszy UB i NKWD na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu Śląskiego mjr Henryka Flamego „Bartka”.

Obchody rozpoczęły się na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie, gdzie odbyła się msza polowa w intencji zamordowanych żołnierzy. Następnie wygłoszono przemówienia, apel poległych oraz oddano salwę honorową.

Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, ZHR i mieszkańcy regionu oraz członkowie rodzin pomordowanych żołnierzy.

Zgrupowanie Henryka Flamego „Bartka” działało od kwietnia 1945 r. do lutego 1947 r. Było największą i najbardziej aktywną antykomunistyczną formacją zbrojną na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej części Małopolski. Podzielone było na kilka oddziałów i kilkanaście mniejszych grup zbrojnych. Głównym celem tego zgrupowania była walka z komunistami, prowadzenie ataków na posterunki MO i placówki UB, likwidacje pracowników tych służb oraz prowadzenie akcji propagandowych.

Wiosną 1946 r., cała formacja zbrojna, będąca już wtedy zgrupowaniem kilku większych oddziałów i kilkunastu mniejszych grup, łącznie liczyła 100 – 200 aktywnych członków. Wśród najbliższych współpracowników „Bartka” znaleźli się m.in. pełniący do września 1946 r. funkcję zastępcy dowódcy Jan Przewoźnik „Ryś” oraz Rudolf Niesyto ps. „Ignac”.

W lipcu – wrześniu 1946r. do zgrupowania przeniknęli agenci UB (m.in. Henryk Wendrowski, b. oficer AK), podający się za emisariuszy władz NSZ z Zachodu. W tym czasie ustały kontakty zgrupowania z rozbitymi strukturami centralnymi i okręgowymi NSZ, dlatego też zostali oni uznani za wiarygodnych i na ich polecenie partyzanci mieli być konspiracyjnie przerzuceni na teren amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Jednak naprawdę akcja ta, zwana operacją „Lawina”, przez cały czas miała być kierowana przez UB. Celem tej prowokacji, była fizyczna likwidacja jak największej ilości członków zgrupowania „Bartka”. W trzech grupach wyjechało w ten sposób około 200 żołnierzy NSZ, którzy zostali bestialsko zlikwidowani na terenie Opolszczyzny.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię