Przed południem, we wtorek 18 czerwca, na ul. Grodzkiej, tuż pod siedzibą Kurii Diecezji Bydgoskiej odbyła się pikieta poparcia księdza Kneblewskiego. Zgromadziła ona ok. 80 osób, głównie parafian i sympatyków parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Pikietujący wyrazili sprzeciw wobec niezrozumiałego dekretu biskupa, na mocy którego usunięto księdza Prałata Romana Kneblewskiego z pełnienia funkcji proboszcza oraz odesłano na przedwczesną emeryturę.
Również my, działacze oddziału Bydgoszcz Obozu Narodowo-Radykalnego jesteśmy oburzeni decyzją biskupa Jana Tyrawy, gdyż argumenty, które przedstawił w tej sprawie są niewystarczające, bezpodstawne i kłamliwe. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem samego ks. Kneblewskiego w tej sprawie:

Nie pozostawimy tego bez odzewu. Nie możemy pozwolić, aby przykładnych księży odsuwano od wiernych

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię