Newsletter subscribe
Aktywizm

Dominika Szymańska: Charytatywność jako ważny element działalności narodowej

Posted: 16 maja 2015 o 19:27   /   Aktywizm

Odnosząc się do zagadnienia urządzania akcji charytatywnych, które są modne w środowiskach masowego przekazu, a moim zdaniem konieczne w środowisku radykalnym, warto poruszyć to zagadnienie na łamach naszego portalu. Zważywszy na to, że charytatywność jest jednym z ważnych elementów funkcjonowania zdrowego społeczeństwa, chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż w obecnych realiach jest mało wykorzystywany w […]

1 komentarz read more

Tomasz Dorosz: ONR na manifestacji w Mediolanie

Posted: 15 maja 2015 o 17:19   /   Aktywizm

W dniach 28-29 kwietnia 2015 roku, jedenastoosobowa delegacja Obozu Narodowo-Radykalnego, w towarzystwie redaktorki strony Muzyka włoskiej prawicy, obecna była w Mediolanie, drugim co do wielkości mieście Włoch. Miejsce i czas nie były przypadkowe. Finałem dwudniowej wyprawy były obchody 40 rocznicy śmierci jednego z włoskich działaczy narodowych, 18-letniego wówczas chłopca, Sergio Ramellego, doprowadzonego do śmierci przez […]

1 komentarz read more

II Wrocławskie Dni z Rotmistrzem Pileckim

Posted: 13 maja 2015 o 15:03   /   Aktywizm

W imieniu organizatorów pragniemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na II Wrocławskie Dni z Rotmistrzem Pileckim, które inaugurujemy uroczyście w środę 13.05 o godz. 20:30 poprzez zapalenie zniczy pod wrocławskim Pręgierzem, rozstawionych na wzór symbolu Polski Walczącej ku pamięci zmagań naszego bohatera. W sobotę, 16.05 odbędzie się II MARSZ KU PAMIĘCI rtm. WITOLDA PILECKIEGO. Trasa manifestacji […]

1 komentarz read more

Relacja z manifestacji “Solidarni z rolnikami”

Posted: 10 maja 2015 o 16:49   /   Aktywizm

7 V 2015 roku Brygada Małopolska Obozu Narodowo – Radykalnego wraz z  Przymierzem Naród-Wolność-Suwerenność zorganizowała na Rynku Głównym pikietę „Solidarni z Rolnikami”. Wśród zaproszonych gości znalazły się takie organizacje jak: Best Proeko – Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, czy Koalicji Polska Wolna od GMO, a także liczni goście […]

Brak komentarzy read more

Oświadczenie organizatorów manifestacji “Solidarni z rolnikami”

Posted: 10 maja 2015 o 13:57   /   Aktywizm

My, organizatorzy dzisiejszej manifestacji – Przymierze Naród-Wolność-Suwerenność oraz Brygada Małopolska Obozu Narodowo-Radykalnego, jednoznacznie stwierdzamy, że nasza Ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie. Podstępem dokonuje się bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi, bogactw naturalnych i majątku narodowego cudzoziemcom, godząc tym samym w suwerenność Narodu. Polska gospodarka uległa całkowitej degradacji, czego dobitnym przykładem jest niezrozumiała polityka kolejnych rządów RP. Ich […]

Brak komentarzy read more

Marcin Batora: O wyborach słów kilka

Posted: 7 maja 2015 o 13:43   /   Aktywizm

O wyborach słów kilka… Nadchodzą wybory prezydenckie. Cały kraj ruszy do urn, wykorzystując swoje prawo do “demokracji”. Demokracja ta przyjęła prawa równe dla wszystkich obywateli. I tak oto aby zgłosić swoją kandydaturę należy: nie być osobą pozbawioną praw publicznych, ukończyć 35 lat, oraz zebrać 100 tysięcy podpisów. Nic bardziej demokratycznego być nie może. Dla wszystkich […]

4 komentarze read more

Maria Pilarczyk: Nrżetki- kobiety przyszłości

Posted: 1 maja 2015 o 14:22   /   Aktywizm

W roku 1906 na łamach jednego z brytyjskich dzienników zostało użyte sformułowanie “sufrażetki” na określenie kobiet walczących o prawa wyborcze(sufrażystki) radykalniejszymi metodami. Określenie z założenia pejoratywne, w krótkim czasie zostało przyjęte z dumą przez walczące o swoje prawa kobiety. Sufrażetki oprócz organizowania marszy i zbierania podpisów zaczęły używać argumentów “zbitej szyby” wybijając witryny sklepowe, przerywając […]

10 komentarzy read more

Relacja ze spotkania z Marianem Kowalskim w Olsztynie

Posted: 30 kwietnia 2015 o 17:30   /   Aktywizm

25 kwietnia odbyło się spotkanie z Panem Marianem Kowalskim kandydatem na prezydenta RP z ramienia Ruchu Narodowego. Miejscem spotkania była Izba Rzemiosła na starówce. Sala została szczelnie wypełniona. Po wykładzie nastąpila burzliwa dyskusja i seria pytań w stronę kandydata. Po części oficjalnej nastąpił moment na uścisk dłoni i zrobienie sobie wspólnego zdjęcia. Ciekawym wydarzeniem było […]

1 komentarz read more

Adrianna Gąsiorek: Kobieto uderz w kapitalizm!

Posted: 29 kwietnia 2015 o 13:46   /   Aktywizm

Na ostat­niej rocz­nicy powsta­nia Obozu Naro­dowo-Rady­kal­nego, która miała miej­sce 19 kwiet­nia br., w Pozna­niu, usły­szeć można było zwrot: „Uderz, uderz w kapi­ta­lizm”. Nie jest to nic szo­ku­ją­cego dla osób, któ­rym bli­ska jest idea naro­dowego rady­ka­li­zmu. Jed­nak sporo dzia­ła­czy sze­roko rozu­mia­nego ruchu naro­dowego kom­plet­nie nie zro­zu­miało prze­sła­nia ONR-owców, czego dowo­dem jest na­dal trwa­jąca dys­ku­sja, cho­ciażby na […]

2 komentarze read more