Marcin Murzyn: Zło w perspektywie metafizycznej

Podejmując rozważania nad zagadnieniem zła, pochylamy się nad jednym z najbardziej nurtujących człowieka problemów. Zło, które w moralności stanowi przeciwieństwo dobra, należy...

Marcin Murzyn: Immersyjność w świetle filozofii

Przez immersję, w technicznym znaczeniu tego terminu, rozumie się wypełnienie przestrzeni między przedmiotem a pierwszą soczewką obiektywu mikroskopu przezroczystą...

Jerzy Frodsom: Nieubłagane zwycięstwo entropii

Środowiska konserwatywne, patriotyczne i nacjonalistyczne od zawsze rugały z piedestału moralności wszelkie przejawy zdeprawowania, słabości i chaosu. Przybierając nudną,...

Marcin Murzyn: Czym jest nihilizm?

Zagadnienie nihilizmu zdaje się tematem oklepanym i wszechstronnie przeanalizowanym. Sam termin „nihilizm” nader często pojawia się zaś w nauce,...