Marcin Murzyn: Potęga nadziei

Życie ludzkie bez nadziei – jak zauważył niemiecki poeta Friedrich Hölderlin (1770-1843) – byłoby tak jałowe i ulotne, jak iskra odrywająca się...

Marcin Murzyn: Czy można zobaczyć duszę?

Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu religiach duszę uważa się za byt niematerialny, pytanie o możliwość uzyskania empirycznego potwierdzenia jej występowania...

Marcin Murzyn: O wierności

Człowiek współczesny – jak zauważył Léon Degrelle (1906-1994) – skrył się za barykadą egoizmu i własnej przyjemności. Nadmierny indywidualizm, nihilizm, selfizm i...

Marcin Murzyn: Filozoficzny sens zemsty

Żyjemy w rzeczywistości osób, co oznacza, że jesteśmy nosicielami niezbywalnej godności, a każdy z nas stanowi byt jednostkowy, w którego istocie akt...

Marcin Murzyn: Zło w perspektywie metafizycznej

Podejmując rozważania nad zagadnieniem zła, pochylamy się nad jednym z najbardziej nurtujących człowieka problemów. Zło, które w moralności stanowi przeciwieństwo dobra, należy...

Marcin Murzyn: Immersyjność w świetle filozofii

Przez immersję, w technicznym znaczeniu tego terminu, rozumie się wypełnienie przestrzeni między przedmiotem a pierwszą soczewką obiektywu mikroskopu przezroczystą...

Jerzy Frodsom: Nieubłagane zwycięstwo entropii

Środowiska konserwatywne, patriotyczne i nacjonalistyczne od zawsze rugały z piedestału moralności wszelkie przejawy zdeprawowania, słabości i chaosu. Przybierając nudną,...

Marcin Murzyn: Czym jest nihilizm?

Zagadnienie nihilizmu zdaje się tematem oklepanym i wszechstronnie przeanalizowanym. Sam termin „nihilizm” nader często pojawia się zaś w nauce,...