Dominik Piekarz: Mszczonów — zapomniane zwycięstwo

Nocą 11 września cofający się pod naporem wroga 31 Pułk Strzelców Kaniowskich stoczył spektakularny bój z silniejszym wrogiem, w którym to rzucił go na...

Dominik Piekarz: Bitwa nad Bzurą

9 września 1939 roku, Armia „Poznań” pod dowództwem gen. Kutrzeby, uderzeniem na kierunku Strykowa rozpoczyna największą bitwę w całej kampanii wrześniowej. Bitwę, w której...

Dominik Piekarz: Mokra — polscy ułani przeciwko niemieckim czołgom

Tego samego dnia, gdy Westerplatte już toczyło swój heroiczny bój, pod Mokrą w rejonie Częstochowy doszło do bitwy, której prawdziwe oblicze zakłamywano przez dziesięciolecia....

Marcin Włodkowski: Obóz narodowy ziemi łomżyńskiej

Początku obozu narodowego należy upatrywać w założonej przez Zygmunta Miłkowskiego, Ludwika Michalskiego i Maksymiliana Hertela Lidze Polskiej utworzonej w Szwajcarii w 1887 roku oraz...

Piotr Włodkowski: Lata walk ulicznych

Lata trzydzieste XX wieku owocowały w starcia pomiędzy rządzącym obozem sanacyjnym a narodowcami. Nie inaczej było na ziemi łomżyńskiej, gdzie obóz narodowy miał bardzo...

Dominik Piekarz: Cud nad Wisłą

Między 13 a 25 sierpnia 1920 roku miała miejsce Bitwa Warszawska, której doniosłość i znaczenie były ogromne dla całego świata. Miała ona nieopisaną wartość...

Tomasz Chojnicki: Kilka słów o łomżyńskich Żydach

Pierwsze zapiski o gminie żydowskiej w Łomży pochodzą z 1494 roku. Łomżyńscy Żydzi posiadali już wówczas synagogę oraz cmentarz. Mimo posiadania własnych majątków w...

dr Tadeusz Kowalewski: Kazimierz Lutosławski  jako parlamentarzysta

Fragment z szerszego tekstu, który znajduje się w artykule T. Kowalewski, Kazimierz Lutosławski - życie w służbie Polsce, w: Małe miasta. Elity. T.6: pod....

Bartosz Poznański: Alianckie zbrodnie w Poznaniu

Każdy Polak wie o krzywdach, jakie naszemu narodowi, państwu oraz miastom w czasie trwania II wojny światowej wyrządziły hitlerowskie Niemcy, sowiecka Rosja, litewscy szowiniści...