Newsletter subscribe
Historia

Dominik Piekarz: Cud nad Wisłą

Posted: 15 sierpnia 2018 o 09:30   /   Historia

Między 13 a 25 sierpnia 1920 roku miała miejsce Bitwa Warszawska, której doniosłość i znaczenie były ogromne dla całego świata. Miała ona nieopisaną wartość dla światowej kultury, wiedzy, religii i rozwoju ludzkości. Wielki sukces militarny, jaki odniosła w tamtym czasie Polska nie był cudem – choć opatrzność niewątpliwie miała nas w opiece – ale […]

Brak komentarzy read more

Adrian Grudziński: Wojna polsko-niemiecka (1109) i obrona Głogowa, czyli sukces Bolesława Krzywoustego i męstwo Polskich mieszkańców

Posted: 14 sierpnia 2018 o 16:47   /   Historia

Lata starań o zjednoczenie i umocnienie Państwa Polskiego przez Bolesława Krzywoustego spowodowały  narastanie konfliktów z zachodnimi sąsiadami. Zwycięstwo, które odniósł w wojnie ze swoim bratem Zbigniewem (wojna o dominium 1102-1106) skutkowało zjednoczeniem kraju i przejęciem pełni władzy przez Krzywoustego. Rosnąca w siłę Polska nie była na rękę Królowi Niemieckiemu, który zamierzał ponownie podzielić kraj […]

Brak komentarzy read more

Kamil Mołdoch: Roman Dmowski – rocznica urodzin

Posted: 9 sierpnia 2018 o 10:50   /   Historia

Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku we wsi Kamionek pod Warszawą. Już w gimnazjum założył uczniowską organizację “Strażnica”, której zadaniem była walka z rusyfikacją. W 1886 roku wstąpił na wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył po czterech latach, zdobywając stopień kandydata nauk przyrodniczych. W roku 1888 został członkiem tajnej organizacji “Zet”, a […]

Brak komentarzy read more

Tomasz Chojnicki: Kilka słów o łomżyńskich Żydach

Posted: 6 sierpnia 2018 o 14:51   /   Historia

Pierwsze zapiski o gminie żydowskiej w Łomży pochodzą z 1494 roku. Łomżyńscy Żydzi posiadali już wówczas synagogę oraz cmentarz. Mimo posiadania własnych majątków w mieście, wraz z przyjętym przywilejem de non tolerandis Judaeis, wprowadzonym przez króla Zygmunta Augusta w 1556 roku, Żydzi musieli opuścić teren Łomży i zamieszkać w Piątnicy. Wraz z upływem czasu przywilej ten przestał […]

Brak komentarzy read more

Dominik Piekarz: Wybiła godzina “W”

Posted: 1 sierpnia 2018 o 08:00   /   Historia

Dokładnie 74 lata temu, czyli 1 sierpnia 1944 roku, rozpoczęła się jedna z najbardziej dramatycznych i zarazem najmniej znanych bitew II wojny światowej. Przez kolejne 63 dni, na ulicach zrujnowanej Warszawy, tysiące polskich patriotów toczyło samotną i nierówną walkę z hitlerowskim okupantem. W drugiej połowie lipca 1944 roku, zegar historii znacznie przyśpieszył bieg. Na […]

Brak komentarzy read more

dr Tadeusz Kowalewski: Kazimierz Lutosławski  jako parlamentarzysta

Posted: 31 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Fragment z szerszego tekstu, który znajduje się w artykule T. Kowalewski, Kazimierz Lutosławski – życie w służbie Polsce, w: Małe miasta. Elity. T.6: pod. red. M. Zemło, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, Supraśl: 2005,  s.111-124 Kazimierz Lutosławski, znany lekarz i ksiądz był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, posiadającym tytuł doktora nauk medycznych i teologicznych. Należał do czołowych działaczy […]

Brak komentarzy read more

Piotr Włodkowski: „…Ten Levittoux był hersztem, jak się zdaje…”

Posted: 29 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Historia polskich dążeń niepodległościowych jest bogata w wiele bohaterskich życiorysów, które wymagają przypomnienia. Tekst ten zdecydowałem poświęcić Karolowi Levittoux (czyt. Lewitu), urodzonemu w Kumelsku koło Kolna, którego krótki żywot i tragiczna śmierć nie są niestety szerzej znane na ziemi łomżyńskiej. Obcobrzmiące nazwisko Karol zawdzięcza ojcu – francuskiemu oficerowi, który osiedlił się na polskich ziemiach […]

Brak komentarzy read more

Szymon Łoziński: Cud nad Narwią

Posted: 28 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Do dziś błędnie uważa się, że to Cud nad Wisłą jako jedyny przyczynił się do porażki sił bolszewickich w Polsce. Dużo ludzi nie pamięta jednak o obronie małego miasta zwanego Łomżą, które było atakowane przez 12 dywizji sowieckich. Dodać trzeba przy tym, że miejscowości tej bronił 33. pułk piechoty liczący zaledwie 900 ludzi. Gdyby […]

Brak komentarzy read more

Marcin Włodkowski: Łomża ku Niepodległej

Posted: 27 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Łomża w II połowie XIX wieku Miasto już w okresie staropolskim pełniło funkcję głównego ośrodka północno -wschodniego Mazowsza. Nie było zatem dziełem przypadku wyniesienie Łomży do rangi stolicy guberni na mocy rozporządzenia wydanego przez cara Aleksandra II w grudniu 1866 roku. W tym czasie miasto liczyło około 10 tysięcy mieszkańców. Liczba ludności stale wzrastała, […]

Brak komentarzy read more