Newsletter subscribe
Historia

Dominik Piekarz: Wizna

Posted: 7 września 2018 o 08:00   /   Historia

W dniach od 7 do 10 września rozegrała się w okolicach Wizny dramatyczna bitwa, której nadano miano polskich Termopil. 720 żołnierzy Rzeczypospolitej stoczyło bohaterski bój z 42 000 tysiącami Niemców. Przed bitwą głównodowodzący obroną kapitan Raginis i dowódca artylerii por. Brykalski złożyli przysięgę, że albo odcinek obronią, albo zginą w walce. Wydarzenia te słusznie […]

Brak komentarzy read more

Dominik Piekarz: Mokra — polscy ułani przeciwko niemieckim czołgom

Posted: 1 września 2018 o 19:50   /   Historia

Tego samego dnia, gdy Westerplatte już toczyło swój heroiczny bój, pod Mokrą w rejonie Częstochowy doszło do bitwy, której prawdziwe oblicze zakłamywano przez dziesięciolecia. Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem gen. Juliana Filipowicza stanęła do walki z niemiecką czwartą dywizją pancerną. Poświęcenie i bohaterstwo polskich kawalerzystów, którzy w tamtym czasie byli symbolem walki z najeźdźcą, […]

Brak komentarzy read more

Dominik Piekarz: Westerplatte broni się jeszcze!

Posted: 1 września 2018 o 19:29   /   Historia

1 września Cała okolica była pogrążona w głębokim śnie i tylko na pokładzie niemieckiego okrętu wyły dzwonki alarmowe. Już 17 minut później, czyli o 4:45, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein przy użyciu dział 280 mm, rozpoczął ostrzał wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Zaczynał się pierwszy bój drugiej wojny światowej. O godzinie 4:55 przerwano ogień, a do […]

Brak komentarzy read more

dr Tadeusz Kowalewski: Biskup Stanisław Kostka Łukomski – Oponent państwa komunistycznego

Posted: 25 sierpnia 2018 o 20:05   /   Historia

Jest to fragment artykułu T.Kowalewski, Rzeczywistość ziemska jako przedmiot troski duszpasterskiej w działalności ks.biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego, w:Biskupi Diecezji Łomżyńskiej. Działalność społeczna, polityczna, religijna, T.Kowalewski, J.Łupiński (red), Łomża 2005, s.43-52 Po zakończeniu działań wojennych władze komunistyczne prowadziły przeciwko Biskupowi Łukomskiemu kampanię propagandową, wysuwając szereg nieprawdziwych zarzutów, dotyczących jego działalności w okresie międzywojennym i podczas […]

Brak komentarzy read more

Marcin Włodkowski: Obóz narodowy ziemi łomżyńskiej

Posted: 24 sierpnia 2018 o 08:00   /   Historia

Początku obozu narodowego należy upatrywać w założonej przez Zygmunta Miłkowskiego, Ludwika Michalskiego i Maksymiliana Hertela Lidze Polskiej utworzonej w Szwajcarii w 1887 roku oraz powstających na terenie trzech zaborów Związków Młodzieży Polskiej ,,Zetów”. Kilka lat później grupa młodych członków Ligi, do której należeli m.in. Roman Dmowski, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, przejęli kontrolę nad […]

Brak komentarzy read more

Piotr Włodkowski: Lata walk ulicznych

Posted: 23 sierpnia 2018 o 08:00   /   Historia

Lata trzydzieste XX wieku owocowały w starcia pomiędzy rządzącym obozem sanacyjnym a narodowcami. Nie inaczej było na ziemi łomżyńskiej, gdzie obóz narodowy miał bardzo silną pozycję. Składało się na to wiele czynników, takich jak struktura społeczna tych ziem, w której znaczną część stanowiła dumna, mazowiecka drobna szlachta, czy częsta obecność wywierającego na nią wpływ […]

1 komentarz read more

Dominik Piekarz: Cud nad Wisłą

Posted: 15 sierpnia 2018 o 09:30   /   Historia

Między 13 a 25 sierpnia 1920 roku miała miejsce Bitwa Warszawska, której doniosłość i znaczenie były ogromne dla całego świata. Miała ona nieopisaną wartość dla światowej kultury, wiedzy, religii i rozwoju ludzkości. Wielki sukces militarny, jaki odniosła w tamtym czasie Polska nie był cudem – choć opatrzność niewątpliwie miała nas w opiece – ale […]

Brak komentarzy read more

Adrian Grudziński: Wojna polsko-niemiecka (1109) i obrona Głogowa, czyli sukces Bolesława Krzywoustego i męstwo Polskich mieszkańców

Posted: 14 sierpnia 2018 o 16:47   /   Historia

Lata starań o zjednoczenie i umocnienie Państwa Polskiego przez Bolesława Krzywoustego spowodowały  narastanie konfliktów z zachodnimi sąsiadami. Zwycięstwo, które odniósł w wojnie ze swoim bratem Zbigniewem (wojna o dominium 1102-1106) skutkowało zjednoczeniem kraju i przejęciem pełni władzy przez Krzywoustego. Rosnąca w siłę Polska nie była na rękę Królowi Niemieckiemu, który zamierzał ponownie podzielić kraj […]

Brak komentarzy read more

Kamil Mołdoch: Roman Dmowski – rocznica urodzin

Posted: 9 sierpnia 2018 o 10:50   /   Historia

Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku we wsi Kamionek pod Warszawą. Już w gimnazjum założył uczniowską organizację “Strażnica”, której zadaniem była walka z rusyfikacją. W 1886 roku wstąpił na wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył po czterech latach, zdobywając stopień kandydata nauk przyrodniczych. W roku 1888 został członkiem tajnej organizacji “Zet”, a […]

Brak komentarzy read more