Newsletter subscribe
Historia

Tomasz Chojnicki: Kilka słów o łomżyńskich Żydach

Posted: 6 sierpnia 2018 o 14:51   /   Historia

Pierwsze zapiski o gminie żydowskiej w Łomży pochodzą z 1494 roku. Łomżyńscy Żydzi posiadali już wówczas synagogę oraz cmentarz. Mimo posiadania własnych majątków w mieście, wraz z przyjętym przywilejem de non tolerandis Judaeis, wprowadzonym przez króla Zygmunta Augusta w 1556 roku, Żydzi musieli opuścić teren Łomży i zamieszkać w Piątnicy. Wraz z upływem czasu przywilej ten przestał […]

Brak komentarzy read more

Dominik Piekarz: Wybiła godzina “W”

Posted: 1 sierpnia 2018 o 08:00   /   Historia

Dokładnie 74 lata temu, czyli 1 sierpnia 1944 roku, rozpoczęła się jedna z najbardziej dramatycznych i zarazem najmniej znanych bitew II wojny światowej. Przez kolejne 63 dni, na ulicach zrujnowanej Warszawy, tysiące polskich patriotów toczyło samotną i nierówną walkę z hitlerowskim okupantem. W drugiej połowie lipca 1944 roku, zegar historii znacznie przyśpieszył bieg. Na […]

Brak komentarzy read more

dr Tadeusz Kowalewski: Kazimierz Lutosławski  jako parlamentarzysta

Posted: 31 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Fragment z szerszego tekstu, który znajduje się w artykule T. Kowalewski, Kazimierz Lutosławski – życie w służbie Polsce, w: Małe miasta. Elity. T.6: pod. red. M. Zemło, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, Supraśl: 2005,  s.111-124 Kazimierz Lutosławski, znany lekarz i ksiądz był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, posiadającym tytuł doktora nauk medycznych i teologicznych. Należał do czołowych działaczy […]

Brak komentarzy read more

Piotr Włodkowski: „…Ten Levittoux był hersztem, jak się zdaje…”

Posted: 29 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Historia polskich dążeń niepodległościowych jest bogata w wiele bohaterskich życiorysów, które wymagają przypomnienia. Tekst ten zdecydowałem poświęcić Karolowi Levittoux (czyt. Lewitu), urodzonemu w Kumelsku koło Kolna, którego krótki żywot i tragiczna śmierć nie są niestety szerzej znane na ziemi łomżyńskiej. Obcobrzmiące nazwisko Karol zawdzięcza ojcu – francuskiemu oficerowi, który osiedlił się na polskich ziemiach […]

Brak komentarzy read more

Szymon Łoziński: Cud nad Narwią

Posted: 28 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Do dziś błędnie uważa się, że to Cud nad Wisłą jako jedyny przyczynił się do porażki sił bolszewickich w Polsce. Dużo ludzi nie pamięta jednak o obronie małego miasta zwanego Łomżą, które było atakowane przez 12 dywizji sowieckich. Dodać trzeba przy tym, że miejscowości tej bronił 33. pułk piechoty liczący zaledwie 900 ludzi. Gdyby […]

Brak komentarzy read more

Marcin Włodkowski: Łomża ku Niepodległej

Posted: 27 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

Łomża w II połowie XIX wieku Miasto już w okresie staropolskim pełniło funkcję głównego ośrodka północno -wschodniego Mazowsza. Nie było zatem dziełem przypadku wyniesienie Łomży do rangi stolicy guberni na mocy rozporządzenia wydanego przez cara Aleksandra II w grudniu 1866 roku. W tym czasie miasto liczyło około 10 tysięcy mieszkańców. Liczba ludności stale wzrastała, […]

Brak komentarzy read more

Mateusz Wiski: Leon Kaliwoda – ostatnia ofiara walki o niepodległość

Posted: 26 lipca 2018 o 18:11   /   Historia

Leon Kaliwoda urodził się w 1897 r. w Tiumeniu na Syberii. Jego rodzina powróciła do Polski z wygnania w 1900 r. i zamieszkała w Warszawie. Leonowi od małego wpajano ducha patriotyzmu, gdyż jego matka pochodziła z rodziny powstańców styczniowych, natomiast ojciec był Czechem. Leon interesował się harcerstwem, później ukończył kurs oficerski i wstąpił w szeregi […]

Brak komentarzy read more

Bartosz Poznański: Alianckie zbrodnie w Poznaniu

Posted: 16 lipca 2018 o 14:57   /   Historia

Każdy Polak wie o krzywdach, jakie naszemu narodowi, państwu oraz miastom w czasie trwania II wojny światowej wyrządziły hitlerowskie Niemcy, sowiecka Rosja, litewscy szowiniści czy też Ukraińcy OUN- UPA. Mało kto jednak wie, że zbrodnie na Polakach i Polsce popełniali też Alianci. Nie mówię tu o teoriach spiskowych czy niewyjaśnionych do dzisiaj historiach, jak […]

1 komentarz read more

Dominik Piekarz: Bitwa pod Grunwaldem

Posted: 15 lipca 2018 o 08:00   /   Historia

15 lipca 1410 roku na przedpolach Grunwaldu stoczono jedną z największych bitew średniowiecza. Połączone siły rycerstwa polsko-litewskiego pod przywództwem króla Władysława Jagiełły, przetrąciły butny kark całego Zakonu Krzyżackiego. Początki Zakonu Krzyżackiego, nazwanego Zakonem Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego, sięgają końca XI wieku. Na początku swego istnienia był bractwem działającym na terenach Palestyny, ale […]

1 komentarz read more