Małgorzata Jarosz: Miej w opiece Naród cały…

Marsz Niepodległości 2019 przeszedł do historii jako pierwszy, który nie był współorganizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny. Mimo to jednak, wraz z innymi uczestnikami...

Video: Adam Seweryn “Narodowy radykalizm wobec współczesnego świata” – konferencja

Przed Marszem Niepodległości odbyła się również konferencja zorganizowana przez Brygadę Zagraniczną. Poza działaczami na spotkaniu obecny był również Zarząd Główny - Kol....

Paweł Luberacki: Naród materialistów

Notka od redakcji: Zaznaczamy, że niektóre tezy poruszone w tekście nie są tożsame z poglądami redakcji portalu. Postanowiliśmy opublikować tekst, aby skłonić...

Marcin Murzyn: O wierności

Człowiek współczesny – jak zauważył Léon Degrelle (1906-1994) – skrył się za barykadą egoizmu i własnej przyjemności. Nadmierny indywidualizm, nihilizm, selfizm i...

Małgorzata Jarosz: Nacjonalistka, czyli kto?

Inspiracją do napisania artykułu był dla mnie referat kol. Teresy Sutowicz dotyczący działalności kobiet w ONR, wygłoszony w czasie tegorocznej rocznicy w...

Marcin Murzyn: Zło w perspektywie metafizycznej

Podejmując rozważania nad zagadnieniem zła, pochylamy się nad jednym z najbardziej nurtujących człowieka problemów. Zło, które w moralności stanowi przeciwieństwo dobra, należy...

Adrianna Gąsiorek: 1 maja – Święto Pracy

Kolejny 1 maja i ponowne dyskusje na temat - czy Nacjonaliści powinni świętować i organizować się w Święto Pracy? Spora część środowiska kojarzy 1...

Małgorzata Jarosz: Narodowo-katolickie państwo pracy

Obchodzone 1 maja Święto Pracy budzi wśród Polaków liczne kontrowersje. Osoby o szeroko pojętych konserwatywnych poglądach deklarują często, że nie obchodzą tego...

Małgorzata Jarosz: 85 lat marszu ku Wielkiej Polsce

„Dokonywanie oceny życia gospodarczego w ramach antysemityzmu było zbyt wielkim uproszczeniem. Problemy gospodarcze stanowiły zresztą w starej ideologii ruchu narodowego najsłabszy punkt....