Newsletter subscribe
Idea

Kalina Zawada: Radykalny, czyli jaki?

Posted: 7 listopada 2018 o 13:02   /   Idea

Język, którym posługujemy się w mowie, jest także językiem, jakim myślimy. Pojęcia zawarte w słowach i przypisane im skojarzenia wpływają na postrzeganie świata, formułowanie się przekonań i wreszcie – zajmowanie określonej postawy wobec ludzi i świata.   Oprócz tego, że nazwy desygnują pewne obiekty, wiążą się także z osobistymi doświadczeniami, czy utrwalanymi przez kulturę […]

Brak komentarzy read more

Katarzyna Bramorska: ONR ABC największym wydawcą prawicowej prasy podczas II wojny światowej

Posted: 24 października 2018 o 18:04   /   Idea

Podczas II wojny światowej do rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie docierały informacje dotyczące prasy podziemnej w okupowanym kraju. Sporządzone w tamtym czasie wykazy są dziś dostępne w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Liczby mówią same za siebie –  w czasie wojny ,,Szaniec” wydawany przez ONR ABC osiągał największy nakład wśród prawicowych tygodników. Według wykazu […]

2 komentarze read more

Marcin Murzyn: Krótki esej o tolerancji

Posted: 1 października 2018 o 20:01   /   Idea

Bardzo dużo słyszymy obecnie o tolerancji. Wiele mówi się o niej w mediach, na wiecach politycznych, a nawet w szkołach i na uniwersytetach. Niektórzy publicyści, dziennikarze, artyści czy celebryci określają samych siebie jako tolerancyjnych. Wydaje się to bowiem modne i dobrze postrzegane przez opiniotwórcze kanały informacyjne. Ktoś, do kogo przylgnęłaby łatka osoby nietolerancyjnej, mógłby […]

Brak komentarzy read more

Małgorzata Jarosz: Augustiańska koncepcja władzy jako podstawa ustroju narodowo-radykalnego

Posted: 31 sierpnia 2018 o 08:00   /   Idea

W niniejszym artykule pragnę przedstawić pokrótce augustiańską koncepcję władzy. Dla nas, narodowych radykałów, tematyka ta jest szczególnie istotna. Poglądy św. Augustyna miały bowiem wpływ na poglądy przedwojennych narodowców. Chodzi tu przede wszystkim o RNR Falangę i słynną koncepcję totalizmu katolickiego. Olbrzymi wpływ na poglądy św. Augustyna na relacje na linii Kościół — państwo miała […]

1 komentarz read more

Jerzy Frodsom: Pułapka moralnej wyższości

Posted: 26 sierpnia 2018 o 15:40   /   Idea

Podejmując decyzje moralne mamy tendencję do popełniania całej masy błędów poznawczych, zwłaszcza jeśli uważamy się za „dobrych ludzi”. Zgodzimy się jednak, że właściwą tendencją do dokonywania poprawnych wyborów moralnych w społeczeństwie, powinna być ta, która reprezentuje bardziej altruistyczne wybory. W żadnym innym środowisku nie ma położonego tak dużego nacisku na kwestie puryzmu moralnego, co […]

3 komentarze read more

Marcin Murzyn: W rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Posted: 14 sierpnia 2018 o 16:59   /   Idea

14 sierpnia 1941 roku męczeńską śmierć z rąk niemieckich zbrodniarzy poniósł polski franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe. Każdego roku wspominamy jego heroiczny czyn złożenia ofiary z własnego życia za bliźniego. Ogólnie znane jest bowiem zdarzenie, jakie latem 1941 roku miało miejsce w obozie KL Auschwitz. Gdy podczas obozowego apelu 29 lipca Karl Fritzsch wskazał grupę […]

Brak komentarzy read more
nacjonalizm

Monika Dębek: Idealizm młodzieńczy a nacjonalizm

Posted: 9 sierpnia 2018 o 12:07   /   Idea

Idealizm z jednej strony słowo bardzo popularne w języku polskim, z drugiej tajemnicze i nie dla wszystkich do końca zrozumiałe. Należy więc wyjaśnić, z czym związane jest słowo klucz.   Najprościej ujmując, jest to dążenie do konkretnego celu, kierując się określonymi zasadami, ale nie zawsze biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki, cechy, z których składa […]

1 komentarz read more

Bartosz Minge: Narodowy radykalizm a Powstanie Warszawskie

Posted: 31 lipca 2018 o 21:12   /   Idea

Już jutro 1.08. W całej Polsce punktualnie o 17:00 – a więc historycznej „godzinie W” – ponownie zawyją syreny, aby przypomnieć współczesnym Polakom, że 74 lata temu wybuchł największy zryw przeciwko nazistowskim Niemcom na okupowanych przez nich terytorium Europy. Ponownie we wszelkiego rodzaju mediach występować będą historycy powiązani z każdą możliwą opcją historyczną oraz […]

3 komentarze read more

Jerzy Frodsom: Fabryka Jednorękich Bandytów

Posted: 25 lipca 2018 o 08:00   /   Idea

Nastolatki przechodzą „okres buntu”, jak zwykli mawiać doświadczeni w mądrość życiową dorośli. To lakoniczne zdanie pełni czarodziejską rolę wyjaśniania rzeczywistości zgodnie z pierwotnym wierzeniem, że to co ma nazwę jest już znane, a zatem podległe człowiekowi. Niestety dojrzewanie młodzieży bez problemu umyka próbom wyegzorcyzmowania poprzez poznanie imienia i wydanie polecenia. Mimo tej lakonicznej nazwy […]

Brak komentarzy read more