Jerzy Frodsom: Nieubłagane zwycięstwo entropii

Środowiska konserwatywne, patriotyczne i nacjonalistyczne od zawsze rugały z piedestału moralności wszelkie przejawy zdeprawowania, słabości i chaosu. Przybierając nudną,...

Bartosz Poznański: Żołnierze Wyklęci nie walczyli o bazy USA

Minęły już czasy, gdy Żołnierze Wyklęci znani byli wyłącznie garstce zapaleńców – głównie historyków i działaczy społecznych. Kilka lat temu...

Adrianna Gąsiorek: “Karta LGBT+” – choroba zatruwa społeczeństwo

Choroba LGBT trwa w najlepsze nie tylko na "rozwiniętym" Zachodzie, ale również w naszym kraju. Do tej pory widzieliśmy jej ...

Małgorzata Jarosz: Jan Olszewski — kim był ten człowiek?

8 lutego zmarł Jan Olszewski, pierwszy premier tak zwanej wolnej Polski. Jego osoba budzi niemałe emocje. Jedni uważają go za męża stanu, inni natomiast...

Małgorzata Jarosz: Kapitalizm do lamusa, niedziela dla Boga i rodziny, praca...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował niedawno wyniki badań dotyczących stosunku Polaków do całkowitego zakazu handlu w niedzielę. Wysunięte wnioski nie napawają niestety optymizmem. Zdania Polaków...

Jerzy Frodsom: Mistrzostwo taksydermii

„Taksydermia” to słowo, które swój rodowód ma w łacinie lub grece. Z łaciny należało, by doszukiwać się jego źródła w taxi, które oznacza ruch...

Marcin Murzyn: Dlaczego człowiek ma prawo manifestować swoje poglądy?

Sformułowanie pytania zawartego w tytule niniejszego tekstu zakłada, że czymś oczywistym i niejako naturalnym jest to, iż człowiek ma prawo do publicznego wyrażania swoich...

Marcin Murzyn: Skromny arsenał środków do walki z Kościołem

Antyklerykalizm nie jest zjawiskiem nowym, a jego początków można doszukiwać się już w średniowieczu, kiedy towarzyszył dążeniom do obalenia władzy duchownej i zastąpienia jej...

Jerzy Frodsom: Jak skonstruować społeczeństwo komunistyczne?

Współczesny stan wiedzy z zakresu nauk społecznych i psychologicznych oraz kognitywnych pozwala nam mówić o konstruowaniu społeczeństwa w dosłownym sensie. Ustalanie charakteru i kształtu...