Newsletter subscribe
Społeczeństwo

Jestem górnikiem

Posted: 23 stycznia 2015 o 16:58   /   Społeczeństwo

“Chcą nas wyrzucić!” Wypowiadając się ostatnio na temat życia młodych ludzi w Polsce, sytuacji na rynku pracy oraz stale powiększającej się liczbie osób emigrujących z tego kraju, sprowokowałam rozmowę z osobami z różnych środowisk, nie tylko narodowych. Za nim jednak zrelacjonuję całokształt owej dyskusji, przestawię swoje stanowisko, które wywołało tę dysputę.

Brak komentarzy read more

Narodowa Alternatywa

Posted: 22 grudnia 2014 o 20:00   /   Społeczeństwo

Tekst ten dotyczyć ma oceny, oczywiście z perspektywy narodowca obecnej sytuacji na scenie politycznej w Polsce, opisując pokrótce wszystkie partie parlamentarne oraz przedstawić delikatny zarys alternatywy proponowanej przez narodowców. “Młodzież potrzebuje alternatywy” – to hasło coraz częściej pojawia się wśród nas. Niewątpliwie potrzebuje, ale jakiej? Tekst ten pokazać ma więc młodemu pokoleniu alternatywę dla […]

Brak komentarzy read more

Nazwa „ONR” po roku 1989

Posted: 22 grudnia 2014 o 19:56   /   Społeczeństwo

(…) Innym ważnym wydarzeniem w dziejach ruchu jest wydanie – wspólnie z wydawnictwem NORTOM Norberta Tomczyka z Wrocławia – książki „W hołdzie Narodowym Siłom Zbrojnym”, zawierającej rozmaite materiały na NSZ. Jest to pierwszy profesjonalna publikacja wydana pod szyldem ONR. Składa się ona ze wspomnień kombatantów i wywiadów z nimi, artykułów historycznych, wreszcie – opowiadań […]

Brak komentarzy read more

Kłamstwo i zdrada – zachowanie polskich “sojuszników” w czasie II Wojny Światowej

Posted: 22 grudnia 2014 o 18:53   /   Społeczeństwo

Zanim omówię winy ciążące na aliantach wobec Polski i Polaków, chciałbym przedstawić pokrótce sytuację polityczną i dyplomatyczną przed II Wojną Światową, gdyż może nie jest ona znana, bądź też znana jest powierzchownie. Polska po odzyskaniu niepodległości znalazła się bezpośrednio pomiędzy swoimi odwiecznymi wrogami- Rosją oraz Niemcami.

Brak komentarzy read more

Eksterminacja Polskich Narodowców

Posted: 22 grudnia 2014 o 18:44   /   Społeczeństwo

Ruch narodowy, chociaż nie był jednorodny, lecz znacznie zróżnicowany i podzielony, stanowił w II Rzeczypospolitej istotną siłę polityczną. Jednak na skutek II Wojny Światowej, a następnie zaprowadzenia w Polsce reżimu komunistycznego, duża część przedwojennych działaczy narodowych została zgładzona z ręki zarówno niemieckiego, jak też komunistycznego okupanta. Powodem niezwykłej zawziętości z jaką obydwa totalitarne systemy […]

Brak komentarzy read more

Nazwa „ONR” po roku 1989

Posted: 22 grudnia 2014 o 18:35   /   Społeczeństwo

Narodowe Siły Zbrojne 1942-2012 20 września, obchodzimy 70-lecie utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych. Z tej okazji prezentuje swój artykuł dotyczący narodowego ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej. Wierzę, że moja publikacja przyczyni się do rozpowszechnienia prawdy dotyczącej NSZ oraz całego ruchu narodowego, oskarżanego o kolaborację. Od dziesiątek lat obserwujemy, a także słyszymy kłamstwa, obłudę […]

Brak komentarzy read more