Słowami Jana Zamoyskiego warto rozpocząć temat wychowywania najmłodszego pokolenia we współczesnym świecie. Słowa te, pomimo upływu czasu nadal dla większości Polaków będą aktualne.

Kiedy rozpocząć proces wychowywania dzieci w duchu patriotyzmu, czy jest jakiś wyznacznik czasu bądź wieku? Warto skupić uwagę na tym zagadnieniu, szczególnie wśród rodziców mających to szczęście wychowywania swoich pociech. Zatem jak i kiedy najlepiej rozpocząć edukację patriotyczną? Myślę, że wiek odgrywa jak najbardziej istotna rolę w tym zakresie.

Wiek przedszkolny , bo o nim warto wspomnieć to najlepszy moment na rozpoczęcie edukacji. W tym czasie dziecko zaczyna poznawać otaczający go świat i zgłębiać swoją wiedzę na każdy temat, jest najbardziej chłonne i głodne wiedzy, którą my jako dorośli powinniśmy mu przekazywać.

Okres przedszkolny i wczesnoszkolny to jak najbardziej odpowiedni czas, kiedy jeszcze wiele możemy zdziałać, pod względem edukacji i wychowania. Zajęcia o charakterze patriotycznym wprowadzane w plan zajęć edukacyjnych to jedna z najbardziej pożądanych alternatyw, nakierowana na prawidłowy rozwój dziecka. Zaszczepianie wartości, nauczanie postaw patriotycznych, nadawanie właściwego znaczenia słowom takim jak Bóg, Rodzina, Ojczyzna to wartości nadrzędne, o których każdy rodzic powinien pamiętać. Kiedy jak nie w okresie wczesnego dzieciństwa zakorzenimy w młodym człowieku poczucie patriotyzmu, przynależności do swojego kraju, szacunku do tradycji i wartości katolickich?

Rola rodziców w okresie przedszkolnym to umiejętność zaszczepienia tradycji i poczucia patriotyzmu w młodym człowieku, poprzez ukierunkowanie zainteresowań dziecka na tematy związane z Ojczyzną, historią kraju nie zapominając przy tym o wartościach moralnych i duchowym rozwoju . Tylko poprzez naśladowanie postaw rodziców dziecko może nauczyć się swobodnie poruszać w tematach związanych z wartościami i tradycjami narodowymi. Później to szkoła przejmuje rolę wychowawczą, jednakże nie może zabraknąć etapu wstępnego, o którym wspomina się na początku. Chodzi o wiek przedszkolny. Przejście tego etapu przez dziecko z powodzeniem i sukcesami pozwoli na dalszą edukację i pogłębianie tej wiedzy, którą szkoła musi zagwarantować naszym małym rodakom.

W gestii rodziców jak i szkoły leży umiejętne przekazanie historii zawierającej treści patriotyczne, katolickie, pouczające, a zarazem zaszczepiające poczucie przynależności do kraju. Sukces wychowawczy będzie widoczny w dorosłym życiu tylko wtedy, kiedy dziecko będzie edukowane w duchu patriotyzmu i poszanowaniu wartości chrześcijańskich.

Obowiązek nauki religii w szkołach spotyka się dziś z niezrozumiałą przynajmniej dla mnie krytyką. Nie możemy budować mocnych więzi narodowych bez pielęgnowania nauki o Bogu. Po cóż niszczyć to co do dziś wypracowali dla nas nasi przodkowie, komu to może przeszkadzać, chyba tylko ludziom hańbiącym nasz kraj. Bez dorobku duchowego żaden naród nie byłby w stanie przetrwać w czasach obecnych jak i przeszłych. Dlatego powinniśmy dbać o dobro wspólne, a także o wartości jakie należy przekazywać najmłodszemu pokoleniu Wielkiej Polski.

Zdaję sobie sprawę ,że niektórzy rodzice o poglądach mniej lub bardziej liberalnych zarzucać będą radykalizm wychowawczy. Nadal sądzę ,że nie ma w wychowywaniu tradycyjnym niczego złego, bo jakże inaczej jak nie w sposób tradycyjny nauczyć młodego człowieka godnego życia i wprowadzić go w dorosłość? Sądzę, że spotka się to z podzielonymi zdaniami, jednak nadal twierdzę ,że nie ma lepszej drogi dla młodych pokoleń jak wychowanie ich na dorobku naszych przodków, którzy tworzyli naszą historię na zgliszczach i budowali kraj, z którym dziś każdy prawdziwy narodowiec będzie się z dumą utożsamiał.

Słowem kończącym niniejszy artykułu będzie cytat zaczerpnięty od samego Romana Dmowskiego ,który dla każdego nacjonalisty od zawsze i na zawsze będzie prekursorem nowoczesnej myśli narodowej.

„Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.
Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój.”

Obowiązki o których wspominał autor spoczywają na nas do dnia dzisiejszego. Dlatego nie zapominajmy, że to w naszych rękach leży przyszłość naszego potomstwa, które wychowane w sposób należyty będzie budowało i zmieniało Wielką Polskę. ~CWP~

Dominika Szymańska

2 KOMENTARZE

  1. Ten przekaz musi trafić do jak najszerszego grona. Bóg Honor Ojczyzna zakrzewiana od młodego dla naszych uciech powinno być najważniejsze. młody człowiek który ma wpajany patriotyzm od najmłodszych lat procentuje w dalszych latach życia. Polska od zarania dziejów wprowadza do świata wielkie osobowości. Naród nasz musi być związany z Kościołem tradycją i tym wszystkim co przekazali nam przodkowie. Wiele uniesień Polaków w dziejach historycznych dawało nam wielkość i scalenie w najtrudniejszych chwilach naszego narodu. Dzięki takim Polkom jak autorka artykułu będzie stać nasze matki Polki przekazać swoim pociechom czym dla każdego Polaka powinna być wiara w nasz naród.hade

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię