Newsletter subscribe

Historia

Kamil Mołdoch: Roman Dmowski – rocznica urodzin

Posted: 9 sierpnia 2018 o 10:50   /   by   /   comments (0)

Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku we wsi Kamionek pod Warszawą. Już w gimnazjum założył uczniowską organizację “Strażnica”, której zadaniem była walka z rusyfikacją. W 1886 roku wstąpił na wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył po czterech latach, zdobywając stopień kandydata nauk przyrodniczych.

W roku 1888 został członkiem tajnej organizacji “Zet”, a rok później został przyjęty do Ligi Polskiej, tajnej niepodległościowej organizacji. Przez okres około roku studiował również w Paryżu. Niezadowolony z działalności Ligi Polskiej wraz z kilkoma innymi działaczami, tak zwaną grupą “młodych”, rozwiązuje organizację, a na jej miejsce powołuje Ligę Narodową, na czele której staje. Za współorganizowanie manifestacji z okazji setnej rocznicy Konstytucji 3 Maja, zostaje wtrącony do aresztu w Cytadeli, skąd przenoszą go później poza tereny państwa do Mitawy. Ucieka stamtąd do Lwowa, gdzie w 1895 obejmuje funkcję redaktora w “Przeglądzie Wszechpolskim”, a dwa lata później współtworzy Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne.

Po powrocie do kraju i zamieszkaniu w Krakowie, pisze swoje najgłośniejsze dzieło “Myśli nowoczesnego Polaka”. W ramach sprzeciwu wobec antyrosyjskiej akcji polskich socjalistów, wyrusza do Tokio, aby przekonać japoński rząd, że powstanie antyrosyjskie na ziemiach polskich, które w myśl planów Piłsudskiego miałoby być poparte przez Japonię, nie przyniosłoby pozytywnych skutków. W 1907 roku zostaje wybrany do II Dumy rosyjskiej. W tym okresie pisze kolejną znaną książkę “Niemcy Rosja a kwestia Polska”, gdzie dokonuje analizy sytuacji geopolitycznej. Po zdobyciu kolejnej kadencji, składa mandat w lutym 1909 roku.

Wybuch wojny zastaje go za granicą, skąd wraca do Warszawy. Postanawia jednak działać na rzecz ojczyzny poza jej granicami, gdzie poprzez liczne akcje dyplomatyczne stara się przekonać zachód, że niepodległość Polski jest kluczowa w utrzymaniu bezpieczeństwa i pokoju we wschodniej Europie. Za swoje wykłady otrzymuje doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Cambridge. Obok akcji typowo dyplomatycznych organizuje Polaków zza granicy w Armię Polską we Francji, inaczej zwaną Błękitna Armią od koloru mundurów. Podczas Konferencji Paryskiej występował, jako Delegat Pełnomocny Polski i osobiście bez pomocy tłumaczów wygłaszał polskie żądania. 28 czerwca wraz z Paderewskim podpisuje traktat wersalski, oficjalnie przywracając niepodległą Polskę na mapę świata.

W okresie II RP pozostaje aktywny politycznie. Od 28 października do 15 listopada 1923 był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Chjeno-Piasta. Powołuje do życia Obóz Wielkiej Polski, organizację, która miała ponadpartyjnie zjednoczyć polską prawicę. Pisze wiele broszur i książek w tym np.: “Polityka polska i odbudowanie państwa”, “Kościół, naród i państwo”, “Świat powojenny i Polska” czy “Przewrót”.

Zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie. W jego pogrzebie mogło brać udział nawet dwieście tysięcy osób.

Comments (0)

write a comment

Comment
Name E-mail Website