Przed nami kolejne Święta Wielkiej Nocy. Nadchodzący czas warto poświęcić nie tylko na przedświąteczne porządki czy zakupy, ale przede wszystkim na refleksję nad tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa. Pamiętajmy, iż wszystkie tajemnice życia ukrytego i publicznego Pana Jezusa były przygotowaniem do Jego ofiary i Zmartwychwstania. Warto przypomnieć tu słowa św. Pawła: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest przepowiadanie nasze, daremna jest i wiara wasza”.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest głównym świętem roku kościelnego, wszystkie inne niedziele są tylko wspomnieniem tej niedzieli nad niedzielami. Podkreślić należy, iż do liturgii Niedzieli Zmartwychwstania należy również Wigilia, czyli Jutrznia Wielkanocna. Noc z soboty na niedzielę ma charakter szczególny, już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa katechumeni przyjmowali wówczas chrzest. Jest to nawiązanie do nauki św. Pawła, który podkreślał, iż chrzest dokonuje wszczepienia chrześcijanina w podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Stąd również i zgromadzeni w kościołach wierni wspominają również swój własny chrzest i odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Pamiętajmy, iż Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu nie wrócił już do życia doczesnego, ale rozpoczął nowe życie, które będzie trwało na wieki. Życie Jezusa zmartwychwstałego ma być wzorem dla nas, dla naszej świętości. Podstawą musi być tu właśnie łaska uświęcająca wlana w naszą duszę na Chrzcie świętym.

Warto podkreślić, iż aby dopomóc nam w poznaniu rzeczy niewidzialnych, Kościół zwykle posługuje się znakami materialnymi. Stąd wielkanocna liturgia przepełniona jest symbolami. W świętą akcję wplecione są żywioły: ogień, światło oraz woda. Kontrast ciemności i światła oraz ognia i wody ma pomóc w uzmysłowieniu nam, iż ze śmierci Chrystusa wytrysnęło nowe życie. Stąd do ciemnego kościoła wnosi się paschał – symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Procesja ze światłem to natomiast obrazowe przedstawienie Zmartwychwstania, wywodzące się z Jerozolimy.

Wielkanoc powinna być okazją nie tylko do modlitwy, ale również do przypomnienia sobie podstawowych prawd katechizmowych dotyczących Odkupienia. Katechizm kard. Gasparriego definiuje Odkupienie w następujący sposób: „Dzieło Odkupienia, dokonane przez Jezusa Chrystusa, polega na tym, że „dla miłości zbytnio wielkiej, którą umiłował nas, przez najświętszą swoją mękę na drzewie krzyża wysłużył nam usprawiedliwienia i uczynił za nas zadość Bogu Ojcu” (Sobór Tryd.)”. Katechizm poucza nas również, iż Jezus Chrystus poniósł mękę i śmierć jako człowiek, gdyż jako Bóg nie mógł ani cierpieć ani umrzeć, ale samo Jego wcielenie i każde cierpienia za nas, miały wartość nieskończoną z Boskiej Osoby. Chrystus chciał ponieść mękę, aby sprawiedliwości Bożej jak najobficiej uczynić zadość, wyraźniej okazać nam swoją miłość, wzbudzić w nas większą nienawiść do grzechu i dodać nam siły do znoszenia dolegliwości i przykrości tego życia. W dalszej kolejności Katechizm podkreśla również, iż choć Jezus Chrystus poniósł co prawda mękę i śmierć za wszystkich ludzi bez wyjątku, to jednak nie wszyscy dostąpią zbawienia, lecz tylko ci, którzy korzystają ze środków ustanowionych przez Odkupiciela, po to, żeby ludzie mogli przyswoić sobie zasługi Jego męki i śmierci.


MAŁGORZATA JAROSZ

Magister historii, działaczka Brygady Małopolskiej. W swoich artykułach porusza najczęściej tematy związane z historią Kościoła i historią Polski.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię