Dzisiejszy świat i jego trendy rozwojowe preferują życie tu i teraz, chwilą obecną, często bez myślenia o przyszłości. Współcześni ludzie także nie lubią za bardzo wspominać dawnych czasów, minionych epok. Nie lubią patrzeć w przeszłość.
Historia wcześniej była traktowana jako opowieść o tym, co było kiedyś, można ją pojmować w dwóch znaczeniach: pierwsze jako dzieje same w sobie, drugie jako wszelkie relacje o tych dziejach. Musimy także pamiętać, że przeszłość to coś, co się już wydarzyło. My, opowiadając o tym, tworzymy historię na nowo. Każde pokolenie na przestrzeni wieków tworzy swoją własną historię.
Warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak ważna jest historia?
Czy my, ludzie, możemy zrozumieć istotę naszego człowieczeństwa bez podstawowej i instrumentalnej wiedzy na temat przeszłości?
Wiedza na temat człowieka i jego rozwoju od zarania dziejów do czasów współczesnych jest podstawą. Poznając dzieje, możemy w bardzo łatwy sposób wychwycić błędy popełniane przez naszych przodków, a badając je dokładnie, uniknąć ich powtórnego przyjścia. Znając konsekwencje danych błędów, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak może zakończyć się dana sytuacja i działając nie dopuścić do jej powtórki.
Znajomość historii jest bardzo ważna w kontekście obecnego jej zakłamywania przez współczesny świat. Wiele osób lubi przeinaczać historię, a niektóre państwa wręcz celowo i z premedytacją przekręcają ją na naszą niekorzyść, tworząc całkowicie nowe fakty historyczne. Nie znając podstaw, możemy w bardzo łatwy sposób pozwolić na manipulowanie nami oraz wmawianie nam nieprawdziwych faktów jako prawdziwych, a w skrajnych przypadkach można uczynić nas winnymi tragedii i nieszczęść świata.
Narodowcy mają za swój honor przekazywanie tradycji oraz kultury swojej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń. Żeby jednak to uczynić, konieczna jest znajomość naszej przeszłości, badanie jej, sięganie do źródeł, aby można było ją w niezmieniony sposób przekazać młodym ludziom. By móc przekazać jak np. żyli nasi przodkowie, jak wyglądało ich życie codzienne, świętowanie sami musimy mieć obraz przed sobą, aby móc w wierny sposób oddać go innym.
Człowiek jest nieodłączną częścią historii. Historia nie będzie powstawać bez człowieka. To on jest jej głównym elementem.
My, nacjonaliści czerpiemy zarówno wiedzę na temat funkcjonowania szeroko pojętego ruchu narodowego i naszych przodków ze źródeł historycznych, uczymy się jej każdego dnia w naszym życiu po to, aby móc przekazywać ją innym. Opinia publiczna lubi zniekształcać fakty o polskim nacjonalizmie na naszą niekorzyść i zakłamywać nasz obraz w mediach. Bez podstaw zwykły człowiek może przyjąć krytykę jako całkowitą prawdę.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię