19 listopada  bieżącego roku, w wigilię Święta Chrystusa Króla, wokół Sanktuarium w Krakowskich Łagiewnikach zgromadziły się tysiące wiernych, aby razem przeżywać Uroczysty Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Nie zabrakło również władz kościelnych i świeckich, na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Kończący się już rok był dla polskiego Kościoła czasem wyjątkowym. Jest to bowiem Jubileuszowy Rok 1050-lecia Chrztu Polski oraz rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W związku z tymi wydarzeniami Konferencja Episkopatu Polski podjęła działania zmierzające do uznania Jezusa Zbawiciela Królem i Panem polskiego państwa i narodu.

Przygotowania do Uroczystości trwały od wielu miesięcy. Przez ostatnie dziewięć dni we wszystkich polskich parafiach odmawiano nowennę przygotowującą wiernych do przyjęcia królowania Chrystusa, zaś piątek poprzedzający główne uroczystości był objęty postem ścisłym.

Sobotnie obchody rozpoczęto już w godzinach rannych, uczestnicy mieli wówczas możliwość przyjęcia sakramentu pokuty, uczestnictwa w nabożeństwie oraz wysłuchania konferencji bp. Romana Pindela. W samo południe rozpoczęto uroczystą Eucharystię sprawowaną przez kardynała Stanisława Dziwisza, podczas której homilię wygłosił bp Andrzej Czaja. Podczas Mszy Świętej do licznie zgromadzonych pielgrzymów kierowano wiele ważnych słów. Duchowni podkreślali wagę wydarzenia nie tylko w wymiarze społeczno-politycznym, ale przede wszystkim osobistym. Wielokrotnie powtarzano, że najważniejszym aspektem intronizacji Chrystusa jest  osobiste przyjęcie Go przez każdego człowieka oraz uznanie, że tylko On jest jedynym prawdziwym Panem i Zbawicielem. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana to przede wszystkim indywidualne oddanie własnego życia Chrystusowi. Tego Aktu dokonały wczoraj dziesiątki tysięcy pielgrzymów w Łagiewnikach, przed obliczem Najświętszego Sakramentu, a już dzisiaj to samo dokona się w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że oddanie Narodu Jezusowi nie będzie tylko pustą formułą, a rzeczywistą zmianą w sercach i życiach Polaków.

Treść Uroczystego Aktu jest następująca:

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

2 KOMENTARZE

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię