“W obronie normalności” pod takim hasłem 25.09.2020 roku, o godzinie 18, na Pl. B. Chrobrego w Bielsku-Białej odbyła się pikieta środowisk narodowych i patriotycznych.

Organizatorami pikiety byli: Obóz Narodowo-Radykalny oddział Bielsko-Biała, Koło Młodzieży Wszechpolskiej Bielsko-Biała, oraz Fundacja Życie i Rodzina. Obecni byli także mieszkańcy Bielska – Białej.


Jeszcze przed pikietą, przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego wręczyli działaczom Fundacji Życie i Rodzina, kilkanaście kart z podpisami obywateli, którzy wsparli projekt społecznej ustawy odnośnie do zakazu propagowania dewiacji w miejscach publicznych.

Celem pikiety było zwrócenie uwagi Polaków na wzrastającą agresję ruchu politycznego LGBT itd. Agresję, która uderza przede wszystkim w polskie rodziny, podstawy kultury narodowej i destrukcyjnie oddziałuje na najmłodsze pokolenie.

Jako pierwszy głos zabrał kol. Mateusz z MW, który w swoim przemówieniu opisał historię ruchu politycznego LGBT. Zwrócił również uwagę na to, że jako Katolicy sprzeciwiamy się propagowaniu dewiacji i jednocześnie powinniśmy pomagać ludziom dotkniętym dewiacją w wyjściu z tej niekorzystnej dla nich sytuacji.


Następnie przemówienie wygłosiła kol. Adrianna z ONR. „Jesteśmy na wojnie cywilizacyjnej…” taka była główna myśl wygłoszonego przemówienia. Koleżanka mówiła również o pokrętnej i kłamliwej propagandzie środowiska LGBT, agresji, która dotyka wszystkich, którzy walczą o normalne zdrowe społeczeństwo.


Ostatnim z mówców był kol. Łukasz z Fundacji Życie i Rodzina.
Mówił o działaniach fundacji, szczególnie o akcji #StopDewiacji oraz prześladowaniach, jakie spotkają działaczy, którzy walczą z profanacją świętych, dla Polaków, symboli. Między przemówieniami  uczestnicy wznosili takie okrzyki jak: “Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa”, “Chłopak, dziewczyna normalna rodzina” itd.

Pikieta spotkała się z dużym zainteresowaniem przechodniów, którzy popierali nasze stanowisko.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię