Pomimo tego, że polska idea narodowa stworzona w XIX wieku, a następnie rozwijana w XX wieku jest oryginalna i oparta na rodzimych realiach, to nie brakuje jej wartościowych prądów z zewnątrz. Indoeuropejski kontekst widać na przykładzie takim, że między innymi chrystianizm i grecka filozofia uzupełniały koncepcję polskich narodowców.

Nacjonaliści najwyżej w porządku stawiają wspólne dobro, podobnie jak i wielcy ludzie antyku tacy jak Platon czy Arystoteles. Dlatego polski nacjonalizm czerpie z tradycji wspólnotowej wszystkich wielkich europejskich filozofów. Dobrze ten fakt ujmuje jeden z ideologów Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga” Wojciech Wasiutyński pisząc, o antycznej filozofii politycznej: „społeczeństwem naszych czasów jest naród”.

W wizji państwa Arystotelesa widzimy nieimperialistyczną koncepcję kraju rozwijającą się naturalnie poprzez rodzinę.

Platońska koncepcja państwa organicznego również ukazuje nam wizję państwa narodowego. Oparta jest ona na etycznej, a nie materialnej przewadze, na cnotach oraz mówi o państwie strzegącym swych granic, swej niezależności i suwerenności.

Podobieństwa możemy również dostrzec w rzymskich cnotach i rzymskiej tradycji politycznej oraz prawnej. W tradycjach Rzymu panowały zasady takie jak uznanie dobra republiki za najwyższe prawo, aktywność w życiu publicznym, honor, szacunek dla autorytetów, odpowiedzialność, operatywność, skrupulatność, gotowość do przezwyciężania trudów, wierność zasadom oraz stała gotowość do obrony Ojczyzny. Warto dodać, że upadek tych cnót był jedną z przyczyn upadku Imperium Rzymskiego, dlatego ucząc się na błędach innych widzimy, że wyżej wymienione rzeczy są dla nas tak ważne na drodze w budowaniu Wielkiej Polski.

Kolejnym filarem polskiego nacjonalizmu był Kościół Rzymskokatolicki. W czasie najazdu plemion muzułmańskich na Europę to Kościół był tym organem, który poczuwał się do przechowania i ochrony tradycji rzymskiej oraz cnót rzymskich. Oparty był na ścisłym prawie kościelnym, dyscyplinie rzymskiej i pozostawał ciągłością starożytnego Rzymu. W późniejszych czasach Kościół Rzymskokatolicki przekazywał te idee innym ludom Europy a mianowicie ludom celtyckim, germańskim i słowiańskim.

To dzięki Kościołowi w średniowieczu zaczęły powstawać europejskie państwa, dzięki czemu mogły kształtować się narody. To ten sam Kościół kształtował myśl polityczną Polski za czasów Piastów i pierwszych Jagiellonów.

Odbiegając od antyku można wspomnieć wizję człowieka z czasów nowożytności Niccolo Machiavellego, on artykułował iż należy odnaleźć wołanie o silną władzę, gotowość do wojny, wychowania obywatelskiego, a także wychowania militarnego obywateli połączonych razem najpełniej w państwie narodowym. Dzięki tym słowom można powiedzieć, iż jest on jednym z prekursorów nacjonalizmu.

Nie tylko polski nacjonalizm i doktryna Narodowego Radykalizmu brała wartościowe idee i cnoty antyku, ale również i cała gama ruchów narodowych Europy sprzed II wojny światowej. Wszystkie razem odwoływały się do dziedzictwa przodków zarówno z antyku, jak i z późniejszych czasów. Ugrupowania te postulowały walkę z materializmem, liberalizmem, socjalizmem czy komunizmem. Dlatego też jest to walka o Europę Wolnych Narodów będącą przeciwieństwem dzisiejszych społeczeństw Unii Europejskiej.

Źródło: „Niezbędnik Narodowca” – Biblioteka Polityki Narodowej

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię