Dziś mija pierwsza rocznica powstania portalu Kierunki. 20 kwietnia 2015 roku na naszych łamach kierownik główny Obozu Narodowo-Radykalnego Aleksander Krejckant stanowczo zaprotestował przeciw niektórym pomysłom ówczesnych władz Ruchu Narodowego, a my mieliśmy w zanadrzu szereg gotowych artykułów. Nasz portal został miło przyjęty przez czytelników i rozpoczęła się publicystyczno-informatyczna przygoda.

Pierwszym redaktorem naczelnym został pomysłodawca i współtwórca portalu Witold Stefanowicz. Popularny Stefan poświęcił się dbaniu o dzienną dawkę aktualności, często opatrując je barwnymi komentarzami. Nie zabrakło też autorskiej publicystyki naczelnego, opartej o nieskazitelną ideę narodowego radykalizmu. Stefan do dziś pozostaje liderem pod względem poświęconego czasu i wykonywanej kierunkowej roboty. Z początkiem roku okręt zmienił kapitana – ster przejęła Adrianna Gąsiorek. Ada, zaprawiona w bojach działaczka Brygady Górnośląskiej ONR, działająca w Kierunkach od dłuższego czasu jako autor i organizator, wnosi publicystyczne i dziennikarskie doświadczenie, świeże pomysły, a także charakterystyczne, zdyscyplinowane podejście do spraw bieżących portalu. Ilość poświęcanego przez Adę czasu świadczy o ogromnym zaangażowaniu, a pierwsza zasługa nowej redaktor naczelnej to rozpoczęta rozbudowa zespołu publicystów. Sam zespół to ambitne młode osoby, w lwiej części związane z sekcją naukowo szkoleniową ONR pod kierownictwem Adama Seweryna. To grono kreatorów idei, którzy słowem wojują z otaczającym nas złem. Swoistą markę wyrobiła sobie Maria Pilarczyk – znana z niezupełnie prawicowych poglądów i odważnej krytyki wszelkich – izmów, zwłaszcza tego spod znaku dolara. Kolejne nazwiska stają się powoli coraz bardziej rozpoznawalne. Wszyscy nasi autorzy działają zupełnie za darmo – nasza charytatywność jest pewnym ograniczeniem, ale też powodem do dumy.

Naszym głównym celem jest przekazać rodakom słowo wizji narodowego radykalizmu, dążącej do odbudowy chwały Wielkiej Ojczyzny, a niemającej dotychczas szerszego wsparcia w mediach elektronicznych. Te wspaniałe idee, mające swe korzenie w arcydziełach Romana Dmowskiego, Jana Mosdorfa i wielu innych przedwojennych myślicieli nie tracą swej aktualności, ale ze względu na obecne okoliczności, stają się coraz bardziej godnymi rozwijania we współczesnej Polsce. Dla nas to wielki zaszczyt być ich propagatorami.

Chcemy także informować – ideowo, a oddani prawdzie – przekazywać czytelnikom aktualności. To właśnie aktualności często rozpalają portal do granic wytrzymałości infrastruktury informatycznej. Nasza strona była oblegana, gdy z żalem zawiadamialiśmy o zamordowaniu kibica przez policję, gdy pisaliśmy o pierwszych patrolach obywatelskich w Skandynawii, czy też, gdy obwieściliśmy wystąpienie Obozu Narodowo-Radykalnego z Ruchu Narodowego.

Chcemy również rozmawiać – staramy się dotrzeć do osób bardziej znanych z pogranicza środowiska narodowego i zadać kilka pytań w postaci wywiadu.

Najbardziej jednak cenimy interakcję z Wami – jesteście wyposażeni w groźną broń w postaci komentarzy i popieracie lub polemizujecie z naszymi autorami, co też wpływa pozytywnie na jakość portalu. Jesteśmy wdzięczni. Naszym są adresatem – wszyscy Polacy.

Przed nami kolejny rok ciężkiej, ale jakże wdzięcznej pracy. Pragniemy rozbudować nasz zespół oraz poszerzyć i tak już liczne grono czytelników. Chcemy więcej, dalej, głośniej, ponieważ misja jest narodowa, ale chcemy także pozostać wierni jasno określonym ideałom, ponieważ wizja jest radykalna.

Czołem Wielkiej Polsce

Piotr Krudysz

2 KOMENTARZE

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię