Na własnych rękach…

Nowi rycerze obecnej epoki […]

Narodowa rewolucja — wyznaczony cel

Natchnienie z przeszłości, zwycięstwo i walka

Droga życia ku prawdziwej światłości

Zacytowany fragment, jak i przesłanie z pozostałych wersów legendarnego utworu Szwadronu 97, wydają się być szczególnie aktualne. Medialna burza poświęcona nacjonalizmowi, jaka przeszła przez Polskę w ostatnich tygodniach tylko nas upewnia – tak, obraliśmy właściwy kierunek w naszej drodze ku prawdziwej światłości. Zmowa milczenia, którą zgodnie serwowały nam przez długi okres różnorakie media (nie licząc 11 listopada) wydaje się upadać.

Lata systematycznej i wytrwałej pracy, walki, trudów życia organizacyjnego, ale i idące z nimi w parze wyrzeczenia osobiste przynoszą skutek. Nie obserwujemy już powszechnego lekceważenia, traktowania godnego chaotycznego marginesu, lecz odpieramy wrogą ofensywę. Jest to w pełni celowe natarcie na ludzi zdyscyplinowanych, związanych hierarchią i ideą, z coraz klarowniej wytyczonymi celami. Wrogi establishment, niejednokrotnie wspierany przez rzekomo jedyną słuszną patriotyczną partię polityczną wyczuwa realne zagrożenie. Nasza aktywność to już nie tylko marsze i historycyzm. Praca wykonywana na tych polach przyniosła i przynosi swój skutek. Wydarzenia, o których kilka lat temu ktokolwiek spoza naszego środowiska bałby się wspomnieć w obawie o przypięcie łatki antysemity, faszysty, bandyty, dziś stają się obchodami państwowymi. Bohaterów dawnych czasów młodzież obiera za swe autorytety. Czy na tym jednak możemy spocząć? Przecież to ledwie początek odbudowy kraju. Polska od nas wymaga, byśmy byli pokoleniem wielkim. My pokoleniem wielkim będziemy. Nie zawiedzie się na nas historia. Rozumiemy nasze obowiązki i mamy wolę obowiązkom tym sprostać. Idziemy, rwiemy się do czynu. Ramiona nam się prężą do pracy, palą się nam głowy i serca [1], jak pisał Jędrzej Giertych. Czy pokolenie wielkie mogłoby się zatrzymać w tak wczesnej fazie walki o Wielką Polskę? Nie! Niezbędne jest włączenie się w kolejne sfery. Coraz odważniej angażujemy się w kwestie społeczne, gospodarcze, polityczne. Siła i radykalizm naszego naporu na istniejący od lat status quo daje się odczuwać w znacznie większym stopniu. Niejednokrotnie to nasze działania wprowadzają w świat społeczno-polityczny zupełnie nowe pojęcia, nieszablonowe ujęcie problemów współczesnego Polaka. Swoją skuteczność zawdzięczamy nie milionowym subwencjom z budżetu państwa, nie parlamentarnemu przedstawicielstwu, wreszcie nie zgniłym aliansom dla tzw. wspólnej sprawy. Jest to zasługa tylko, a właściwie aż naszego codziennego wysiłku. Nieustępliwości, woli walki, pewności oraz wytrwałości w idei, mimo częstych potknięć i niepowodzeń. Czy jednak mogłyby one złamać nasz narodowy idealizm?

Świadomi bogatego dziedzictwa, jakim obdarzyli nas ideowi przodkowie, nie podążamy drogą półśrodków, kompromisów, frazesów o pragmatyzmie… Kroczymy narodowo-radykalnym szlakiem po wszystko — po pełne zwycięstwo. Wąskimi ścieżkami, stawiając małe kroki, ale dokładając kolejne cegiełki na budowie nowej mentalności polskiego narodu. Jednocześnie niszcząc bez wahania rzucane przez współczesny, zdemoralizowany świat przeszkody, nie czując się zobowiązanymi do żadnych tłumaczeń wobec niego, lecz po prostu […] mu zwiastując mroczną naukę zniszczenia istniejącej krzywdy. Wszystkie przesłanki, argumentacje przepaliły się już przedtem w naszych głowach [2]. Przesiąknięci wiarą chrystusową, nacjonalizmem i radykalizmem społecznym — nigdy nie wyrzekniemy się swych wartości. Świadomi ciężaru, jaki na nas spoczywa — nie powiemy stop. Nie cofniemy się — będziemy śmielej kroczyć przed siebie. Będziemy pokoleniem obowiązku i czynu — pokoleniem wielkim.

Na własnych rękach zbudujemy nowy ład!

Piotr Puciński

[1] J. Giertych, My, nowe pokolenie!, Dom Wydawniczy Ostoja, 2000.

[2] S. Brzozowski, Płomienie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię