W związku z licznymi zgłoszeniami o bezprawnych działaniach środowisk LGBT w szkołach, postanowiliśmy przypomnieć Państwu o sprawdzonym sposobie przeciwdziałania zjawisku i udostępnić wzór Oświadczenia Rodzicielskiego opracowany przez prawników z Instytutu Ordo Iuris. 

Dokument należy przekazać wychowawcy. Zobowiązuje on szkołę do informowania rodziców o wszystkich planowanych zajęciach dodatkowych wykraczających poza podstawę programową.

Pierwsze zdanie określa zakres działalności propagandowej podlegający wymogowi pisemnej zgody:

Oświadczam, że udział mojego dziecka w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, pogadankach, lub narażenie go
lub wystawienie w inny sposób na odbiór treści w jakikolwiek inny sposób wykraczającej poza podstawę
programową obowiązującą na jego etapie nauczania oraz w całości lub częściowo odnoszącej się do:
edukacji seksualnej,
profilaktyki ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową wśród nieletnich,
płci „kulturowej” lub „społecznej”, tożsamości płciowej,
równości, tolerancji, różnorodności – w odniesieniu do płci i seksualności,
przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia w odniesieniu do płci i seksualności,
przeciwdziałania przemocy w powiązaniu z tematyką płci, seksualności i rodziny,
afirmowania stylu życia subkultur i grup definiujących się w oparciu o takie pojęcia jak tożsamość
seksualna lub tożsamość płciowa,
w tym działania związane z akcją „Tęczowy Piątek” (…), wymaga każdorazowo mojej odrębnej
zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu programu i treści tych działań.

Całość dokumentu można pobrać w formacie PDF.  Warto!

Pobierz tutaj

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię