Zgodnie z prawem polskim mienie, którego wszyscy prawni spadkobiercy zmarli (mienie bezspadkowe) przechodzi na własność skarbu państwa. Tymczasem Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego – od lat wysuwa roszczenia co do nieruchomości przejętych przez państwo polskie, których żydowscy spadkobiercy zmarli na skutek Holokaustu.

 

• W tym roku pod kierownictwem Patryka Jakiego przygotowana została ustawa reprywatyzacyjna, zgodnie z którą państwo polskie ma wypłacić odszkodowania (20% wartości) za mienie
znacjonalizowane po wojnie. Odszkodowanie przysługiwać ma jedynie obywatelom polskim – dawnym właścicielom – lub ich najbliższej rodzinie.

• Wykluczeni zostali handlarze roszczeń, cudzoziemcy i osoby prawne, co bardzo nie spodobało się środowiskom żydowskim; skierowały one do ministerstwa liczne uwagi, oczekując zmian, pozwalających im ubiegać się o odszkodowania.

• Apel w tej sprawie wystosowali nawet amerykańscy senatorzy.

• Tymczasem Polska wypłaciła już odszkodowania dla obywateli innych państw, którzy po wojnie pozostawili swoje majątki. Zostało to dokonane w latach 1948-1971 na mocy tzw. układów
indemnizacyjnych.

• Około 22 tys. obywateli USA (głównie Żydów) otrzymało wielomilionowe odszkodowania już w latach ’50. Umowa między PRL i USA z 1960r. przewiduje, iż wszelkie dalsze roszczenia należy
kierować do rządu amerykańskiego.

• Bezprawne roszczenia żydowskie łamią więc prawo polskie i umowy międzynarodowe!

• www.rp.pl/Nieruchomosci/180329273-Reprywatyzacja-i-roszczeniazydowskie-senatorzy-USA-pisza-do-premiera-.html

• Roszczenia te opiewają na zawrotną sumę 230 miliardów złotych, choć wg niektórych źródeł może chodzić nawet o 1 bilion złotych.

• https://www.salon24.pl/u/konfederat1000/843151,dotarlismy,-do-stanowiska-swiatowej-organizacji-ds-restytucji-mienia-zydowskiego

• W 2015 roku grupa 46 kongresmenów amerykańskich podpisała się pod listem do Departamentu Stanu, wywarli presję o ponowne zajęcie się sprawą restytucji mienia pożydowskiego w Polsce. Jego wartość oceniono na 200 mld złotych.

• https://wpolityce.pl/m/swiat/258272-zydzi-znow-wyzuwaja-swojeroszczenia-wobec-polski-chca-od-naszego-panstwa-200-mld-zlotych

• W grudniu ub. Senat USA przyjął tzw. ustawę 447, która daje Departamentowi Stanu prawo wspierania organizacji zrzeszających ofiary Holocaustu w odzyskiwaniu majątków, które nie mają
spadkobierców. Od tej pory rząd USA może wywierać naciski na stronę polską w sprawie zaspokojenia roszczeń żydowskich.

• Strona internetowa, którą założyli działacze polonijni sprzeciwiający się tej ustawie, stała się obiektem licznych cyberataków. Jest akt łamania wolności słowa i prywatności.

• https://www.m.pch24.pl/krytykowali-ustawe-o-zydowskich-roszczeniach-hakerzy-zaatakowali-ich-portal,59410,i.html

• Nieruchomości, o których mowa zostały w większości przypadków doszczętnie zniszczone na skutek działań wojennych i odbudowane ogromnym wysiłkiem narodu polskiego – mimo to żadne ze
środowisk żydowskich nie wzięło najmniejszego udziału w odbudowie.

• Światowy Kongres Żydów, choć ubiega się o zwrot mienia Żydów – ofiar Holocaustu, nigdy nie udzielił im ŻADNEJ pomocy (mimo iż wiarygodne informacje przekazał np. Jan Karski) sprzeciwiał się również przyjmowaniu żydowskich rodzin uciekających przed hitlerowcami.

• Bierna postawa tej organizacji przyczyniła się do masowej zagłady Żydów, co otwarcie przyznał Nahum Goldmann, wieloletni przywódca ŚKŻ.

• W roku 2011 Menachem Rosenhaft, radca generalny ŚKŻ wezwał do gospodarczego bojkotu Polski, dopóki Polacy nie wprowadzą ustaw sprzyjającym żydowskim roszczeniom.

• https://naszeblogi.pl/49590-swiatowy-kongres-zydow-byl-cichym-szmalcownikiem-hitlera

• Wszelkich zniszczeń mienia żydowskiego na terenie Polski dokonała Trzecia Rzesza Niemiecka; RFN po dziś dzień wypłaca stosowne odszkodowania i emerytury poszkodowanym.

• https://wpolityce.pl/m/polityka/158611-zydzi-dostaja-kolejne-pieniadze-od-niemcow-a-polacy-od-tuska-puste-frazesy-o-swietnych-relacjach

• Prof. Norman Finkelstein, światowej sławy historyk i politolog żydowskiego pochodzenia w książce „Przedsiębiorstwo Holocaust” wysunął tezę, iż Holokaust stał się intratnym biznesem, dla żydowskich środowisk, które nie ucierpiały na skutek II wojny światowej.

• https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Przedsiębiorstwo_Holocaust

• Jednym z głównych elementów żydowskiej strategii zniesławiania Polaków jest sprawa mordu w Jedwabnym, nagłośniona przez Jana Tomasza Grossa.
• Wielu niepowiązanych ze sobą świadków zeznało, że sprawcami mordu byli Niemcy bez udziału Polaków.

• Na miejscu zbrodni prowadzono ekshumację, jednak gdy zaczęto znajdować dowody obalające tezę Grossa została ona przerwana. Badania miejsca zdarzenia do dziś nie zostały wznowione.

• https://www.m.pch24.pl/jedwabne—nowi-swiadkowie–stara-melodia–prawda-poczeka-na-ekshumacje,54337,i.html

• Gross nie ma wykształcenia historycznego (jest socjologiem), a swoje tezy opiera na manipulacjach, przeinaczeniach i kłamstwach. Od prowadzi oszczerczą kampanię przeciwko Polsce.

• 1968 r. wziął udział w PZPR-owski nagonce antysemickiej donosząc na SB na swoich kolegów ze studiów pochodzenia żydowskiego.

• https://www.tvp.info/34871993/reakcja-na-klamstwa-grossa-jego-donosy-z-68-na-przyjaciol-zydow

• Tymczasem komuniści pochodzenia żydowskiego byli kluczowymi postaciami stalinowskiego terroru w Polsce powojennej. Do tego grona zaliczają się m.in. Stefan Michnik, Julia Brystygier,
Salomon Morel i Jakub Berman. To oni torturowali i odbierali życie bohaterom pokroju Danuty Siedzikówny „Inki” i rotmistrza Witolda Pileckiego.

• Jeżeli organizacje żydowskie roszczą sobie prawa do spadku po ofiarach Holokausty, powinni również wziąć odpowiedzialność za śmierć tysięcy Polaków – ofiar stalinowskich oprawców.

• https://kierunki.info.pl/2016/jozef-jastrzebski-zydowscy-kaci-nkwd-sb-powojennej-polsce

• Opracowanie nowej ustawy o IPN spotkało się z natychmiastowymi atakami polityków i organizacji żydowskich. W tym celu posłużono się bezczelnymi oszczerstwami i kłamstwami.

• Polaków powszechnie oskarżono o odpowiedzialność za Holokaust (premier Benjamin Netanjahu), posługiwano się sformułowaniem „polskie obozy koncentracyjne”, za którym soi przede wszystkim społeczność żydowska, a nie propaganda niemiecka.

• Czy tak wygląda wdzięczność narodu żydowskiego za ocalenie z Holokaustu tysięcy Żydów? Przypomnijmy: pomimo tego, że za okupacji Polaka przyłapanego na pomocy Żydom czekała śmierć
wraz z całą rodziną.

• Mimo to Polacy zachowali się bohatersko – wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jesteśmy najliczniejszą grupą narodowościową (25% wszystkich wyróżnionych).

• Dla porównania Francja Vichy swoich żydowskich obywateli wydała dobrowolnie, choć za pomoc Żydom groził najwyżej areszt lub internowanie.

• https://kierunki.info.pl/2018/01/zjednoczeni-przeciw-klamstwu/

• We wrześniu 2013r. magazyn Forbes poinformował o nieprawidłowościach związanych z restytucją mienia żydowskich gmin wyznaniowych.

• Jedna z organizacji zrzeszających polskich Żydów dzięki szerokim koneksjom uzyskała monopol na odzyskiwanie z rąk skarbu państwa przedwojennych nieruchomości (m.in. synagog, cmentarzy, szkół itp.

• Do 2013r. przekazano w ten sposób ponad 500 nieruchomości, wypłacono również 82 mln złotych tytułem odszkodowań m.in. za obiekty wyburzone i zabudowane osiedlami; jak się szacuje do 2010 r. Związek Gmin Wyznania Mojżeszowego otrzymał w ten sposób 287 mln złotych. Proceder trwał od połowy lat ’90.

• Dokładne dane nie są znane – ZGWŻ nie publikuje żadnych oświadczeń finansowych. Z odzyskanych środków tylko niewielka część została przeznaczona na renowacje żydowskiego dziedzictwa
kulturowego; ogromna większość zniknęła w niewiadomy sposób.

• Wiele miejsc modlitwy i cmentarzy wyburzono i sprzedano deweloperom pod zabudowę, brak informacji o przeznaczeniu tych środków – a tylko w 2009 r. pozyskano w ten sposób 40 mln złotych. Syn jednego z działaczy Związku urządził prywatną klubokawiarnię w rytualnej umywalni w Piasecznie.

• Michael Schudrich, naczelny rabin Polski wydał zgodę na sprzedaż miejsc sakralnych, którymi powinien się opiekować, jaki miał w tym interes?

• W handlu żydowskimi miejscami kultu nie widzą problemu międzynarodowe organizacje żydowskie – Światowy Kongres Żydów zastrzegł sobie połowę przejętych dóbr w zamian za pomoc w ich
odzyskaniu.

• Jakub Szadaj, przewodniczący żydowskiej gminy w Gdańsku sprzeciwił się temu procederowi był przez lata nękany oszczerstwami i sprawami w sądzie przez swoich współbraci.

• W proceder zaangażowana jest bardzo wąska grupa ludzi – bardzo mało rodowitych Żydów, przeważają konwertyci, z urodzenia Polacy. Jak napisał Jewish Week: „[…] przypadkowi ludzie
tworzyli grupy, nazywając siebie gminami żydowskimi po to, tylko aby móc rościć sobie prawo do żydowskiego mienia”.

• Po publikacji artykułu redakcja Forbes została zmuszona do opublikowania obszernych przeprosin, zaś autor i redaktor naczelny pożegnali się z pracą.

• https://www.forbes.pl/wiadomosci/kadisz-za-milion-dolarow/wyyhzrl

• wgospodarce.pl/opinie/16908-kuriozalny-powrot-forbesa-do-glosnego-artykulu-kadisz-za-milion-dolarow-o-obrotach-gmin-zydowskich

1 KOMENTARZ

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię