Newsletter subscribe
Tag: elektrociepłownie

Ewa Zarzeczna: Elektrociepłownie alternatywą dla indywidualnych systemów grzewczych

Posted: 27 grudnia 2018 o 12:55   /   Gospodarka

Specyfiką polskiej gospodarki jest niski poziom technologiczny użytkowania energii. W Polsce znaczny udział w zużyciu energii obejmuje sektor komunalno-bytowy. Sektor ten charakteryzuje się znacznym rozproszeniem użytkowników energii, niskim poziomem kultury technicznej użytkowania źródeł energii oraz niską jakością ekologiczną użytkowanych nośników energii. Nieefektywne źródła energii grzewczej stosowane są dla ogrzewania obiektów o nadmiernych potrzebach energetycznych. Podstawowym […]

Brak komentarzy read more