Newsletter subscribe
Tag: Kościół

Filip Bator: Syndrom Simona Mola, czyli o co chodzi z tym ,,Klerem”?

Posted: 19 października 2018 o 17:00   /   Kultura

Film ,,Kler” nie powstał przypadkowo. Świadczy o tym kampania, która mu towarzyszy. Jednak to całe zamieszanie ma także drugie dno.   Nie oglądałem ,,Kleru” i nie zamierzam tego robić. Nie dlatego, że uważam, iż pokazane w nim grzechy duchowieństwa nie istnieją. Po prostu nie wierzę w dobre intencje twórców tego filmu. Patrząc na to, jak […]

2 komentarze read more

Małgorzata Jarosz: O Syllabusie papieża Piusa IX

Posted: 5 czerwca 2018 o 22:00   /   Wiara

W niniejszym artykule chciałabym pochylić się nad jednym z najważniejszych, aczkolwiek w czasach współczesnych nieco zapomnianym, dokumentów Kościoła, jakim jest tak zwany Syllabus. Syllabus ogłoszony został 8 grudnia 1864 roku przez papieża Piusa IX. Pamiętać należy, iż dokument ten posiada charakter nieomylny i obowiązuje katolików również w czasach współczesnych. Dnia 20 kwietnia 1875 roku papież […]

Brak komentarzy read more

Małgorzata Jarosz: Historia Komunii Świętej na rękę, czyli historia o nieposłuszeństwie

Posted: 1 lutego 2018 o 20:31   /   Wiara

Do napisania artykułu skłoniły mnie ataki na osobę ks. prałata Romana Kneblewskiego, który na swoim facebookowym profilu wyraził poparcie dla przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej i do ust. Dodał, iż jest to jedyny katolicki sposób przyjmowania Komunii. Niepokojący wydaje się być fakt, iż do ataków na osobę ks. Kneblewskiego dołączyły również środowiska deklarujące się […]

2 komentarze read more

Arek Krakowiak: Roman Dmowski – “Kościół, naród i Państwo” analiza i interpretacja współczesnych zagrożeń dla Polski

Posted: 1 lutego 2018 o 16:10   /   Wiara

Dzieło Romana Dmowskiego pt. Kościół, Naród i Państwo to rozprawa ukazująca spostrzeżenia autora na temat m.in. niebezpieczeństw, które zagrażały Kościołowi ponad 80 lat temu; bardzo istotnej roli, jaką odgrywał Kościół w państwie; oraz tego, jak ważnym czynnikiem dla Narodu Polskiego był katolicyzm. Pierwszy raz ukazała się w 1927 roku, w cyklu Wskazania programowe Obozu Wielkiej […]

3 komentarze read more

Leon Skrodzki: Biskup Stanisław Kostka Łukomski. Majestat niezłamany przeciwnościami

Posted: 28 sierpnia 2017 o 18:24   /   Historia

W historii polskiego duchowieństwa zapisało się wielu niezłomnych duchownych, którzy oprócz troski o dusze wiernych dali przykład wielkiej miłości do ojczyzny. Do takich niewątpliwie można zaliczyć bpa Stanisława Kostkę Łukomskiego – nieustępliwego obrońcę wiary i narodu przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Urodził się 21 października 1874 roku w Borku w powiecie wyrzyskim w Wielkopolsce jako […]

Brak komentarzy read more

Małgorzata Jarosz: Na czym polega prawdziwy ekumenizm?

Posted: 17 sierpnia 2017 o 10:24   /   Społeczeństwo

W niniejszym artykule chciałabym poruszyć problem ekumenizmu. Zagadnienie to poruszane było już wielokrotnie na łamach wielu książek czy czasopism o tematyce religijnej. Wielu współczesnych teologów (w tym również kapłanów) nie widzi niczego nagannego w tak zwanych nabożeństwach ekumenicznych. Ponadto bardzo często wmawia się nam, iż misją Kościoła nie jest nawracanie niewiernych, lecz „dialogowanie”, szukanie elementów […]

1 komentarz read more

Czytelnik: Polemika z tekstem Jarosława Romaniuka – “Niedzielne przemyślenia na temat relacji religia – naród/kościół – narodowcy”

Posted: 9 marca 2017 o 18:32   /   Idea

Umiejętność adekwatnego rozróżniania pojęć była jedną z wielkich zasług św. Tomasza z Akwinu. Pełen pokory Doktor Anielski pochylał się nad twierdzeniami innych myślicieli, nie wykluczając w tym nawet swoich przeciwników. Z niebywałą dokładnością dokonywał rozgraniczenia prawdy od błędu, tak by wydobyć i przyjąć zawartą w nich prawdę, a odrzucić błąd. Jest to cecha prawdziwej mądrości, […]

2 komentarze read more

Jarosław Romaniuk: Niedzielne przemyślenia na temat relacji religia – naród/kościół – narodowcy

Posted: 6 marca 2017 o 16:25   /   Idea

Chciałbym się z Wami (narodowcami) podzielić dwoma niedzielnymi przemyśleniami na temat relacji religia – naród/kościół – narodowcy, a dzięki mojej kilkuletniej działalności w ONR-ze mogę wysnuć pewne wnioski, które być może będą dla kogoś przydatne. Pragnę na wstępie zaznaczyć, że myśl tę mogę szerzej opisać dzięki koledze Damianowi Kicie [przyp. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ONR], który […]

2 komentarze read more

Jerzy Frodsom: Kim jesteś?

Posted: 13 stycznia 2017 o 19:39   /   Społeczeństwo

Pytanie nudne, oklepane i okryte całunem banałów. Czemu jednak odgrzewam ponownie tego kotleta i ponownie podejmuję próbę zadania tego pytania? Bo sądzę, że to pytanie jest żywe tak samo jak żywe są dzieje ludzkości. Dziś jesteśmy na skraju pewnych epok, możemy być albo epigonami epoki, która dogorywa, albo możemy położyć fundament pod przyszły kształt świata. […]

1 komentarz read more