Newsletter subscribe

Społeczeństwo

Ukraińcy wśród najliczniej kupujących ziemię

Posted: 10 lutego 2019 o 09:24   /   by   /   comments (0)

Jak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wśród wszystkich cudzoziemców wykupujących w 2018 roku polską ziemię, najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy. Ze względu na to, że nie są oni obywatelami państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, muszą się starać o pozwolenie na jej zakup, wydawane przez Ministerstwo.

Wykup ziemi rolnej, szczególnie w przypadku Ukraińców jest zagadnieniem problematycznym. Polityka historyczna Kijowa, instytucjonalne promowanie szowinizmu, jako podstawy legendy założycielskiej państwa ukraińskiego, a przede wszystkim coraz głośniejsze zgłaszanie roszczeń terytorialnych do części wschodniej Polski skłaniają do racjonalnej polityki w tym zakresie.

Rosnąca liczba Ukraińców w Polsce, których można liczyć już w milionach przyczynia się do tego, że ich stan posiadania, utrwalenie się opartej na spuściźnie zwyrodnialca Bandery świadomości “narodowej” w perspektywie najbliższych dekad może stanowić poważny problem dla interesów i bezpieczeństwa państwa polskiego.

Comments (0)

write a comment

Comment
Name E-mail Website