Jak podaje “Dziennik Gazeta Prawna” od 2018 roku prokuratura zleciła zatrzymanie ponad dwudziestu menedżerów średniego szczebla pracujących w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dziennikarze powołując się na swoje źródła zapowiadają kolejne.

Zatrzuty dotyczą głównie niegospodarności oraz działanie na szkodę tych spółek. Analizują zasadność oraz przebieg postępowań karnych “DGT” zauważa, że o ile łatwo jest postawić podejrzanych w stan oskarżenia, to o tyke trudniej jest obronić akt oskarżenia w sądzie. Odnosi się to przede wszystkim do trudności w udowodnieniu faktu, że przełożeni posiadali wiedzę o nieprawidłowościach występujących na niższym szczeblu, a także ustalenie, czy dany menedżer mógł przewidzieć ewentualne nieprawidłowości, a następnie im zapobiec.

Wydaje się, że zatrzymania mają charakter swoistego PR, mającego pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość rozlicza nieuczciwych i niegospodarnych menedżerów, którzy świadomie działali na niekorzyść spółek z udziałem Skarbu Państwa. Tymczasem władza “dobrej zmiany” od momentu wygrania wyborów i przejęciu władzy nie rozliczyła żadnego prominentnego polityka koalicji PO-PSL, pomimo powszechnej wiedzy na temat wielu podejrzeń popełnienia przez nich przestępstw natury ekonomicznej, politycznej, czy wykorzystywania pełnionych funkcji do załatwiania nie do końca legalnych interesów. Źródłem wiedzy w tym zakresie są historyczne już taśmy, które są kopalnią wiedzy na ten temat.

Osobnym zagadnieniem jest fakt instrumentalnego wykorzystywania spółek Skarbu Państwa przez kolejne ekipy rządowe do obsadzania w nich swoich ludzi, bardzo często nie mających żadnych kompetencji, przygotowania merytorycznego, czy wykształcenia kierunkowego. Przykładem jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które przy każdej nadającej się okazji obsadza swoich członków, ich rodziny, znajomych w spółkach państwowych, urzędach związanych z polityką rolną, a przede wszystkim w organach samorządu lokalnego i jego gospodarczych jednostkach organizacyjnych. Próżno więc szukać jasnych kryteriów doboru pracowników, opierających się na czynnikach dających rękojmię profesjonalizmu i gospodarności.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię