Tuż przed rozpoczęciem uroczystości upamiętniających 73 rocznicę bitwy pod Gajrowskimi, stoczonej przez Trzecią Wileńską Brygadę Narodowego Związku Wojskowego, dowodznej przez kapitana Romualda Rajsa “Burego” z siłami NKWD i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego “nieznani spracy” zniszczyli tablice informacyjne, znajdujące się na Szlaku Żołnierzy Wyklętych w gminie Wydminy.

Ten czyn ma nie tylko znamiona wybryku chuligańskiego, ale jest dowodem na kontynuację działalności spadkobierców utrwalaczy władzy ludowej. Pamięć o bohaterach podziemia antykomunistycznego jest nadal solą w oku wąskiego marginesu środowisk, które dążą już nie tylko do opluwania i niszczenia pamięci wyklętych. Tego typu dzialania są bowiem równiez nieudolną próbą wymazywania z pamięci zbiorowej świadomości i wiedzy historycznej o nierównej walce podjętej po 1945 przez wiele tysięcy Polaków przeciwko nowemu okupantowi.

W dzisiejszym społeczeństwie, w którym pamięć o bohaterach takich jak “Bury” została na dobre odkłamana, pogrobowcom ideowym stalinowskich siepaczy z UB pozostała jedynie tchórzliwa walka z tablicami. Ze zbiorowej pamięci Polaków, ich świadomości historycznej już nikt nie wymaże bohaterów narodowych, a także szacunku i chwały dla najwyższej ofiary złożonej na ołtarzu Wielkiej Polski.

w.s.

Dodaj Komentarz

Wpisz komentarz!
podaj swoje imię